Lleugera millora en les vendes dels establiments de Comertia el mes de juny: -7,2% per sota de juny 2019

El 53% de les empreses Comertia encara manté treballadors en ERTO.

Les vendes en el primer diumenge de rebaixes han estat un -15% per sota de l’any anterior, i la primera setmana de rebaixes un -8%, respecte la mateixa setmana de l’any anterior.

Totes les categories estan augmentant vendes en el format online, amb un augment de 126,8% de mitja.

Aquest mes de juny, un 38% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de l’any 2019, un 2% les ha mantingut i un 60% les ha disminuït.

La gradual recuperació de l’activitat comercial fa que les empreses vagin desafectant als seus treballadors en ERTO de manera proporcional al comportament del consum. La previsió per aquest estiu (juliol i agost) és augmentar vendes, segons el 24% dels empresaris; un 37% espera mantenir vendes i un 39% més creu que l’estiu serà pitjor al de 2019. Gairebé una de cada dues empreses de Comertia (49%) té previst fer front al segon semestre amb contenció, per recuperar-se del sotrac de la Covid-19. Una de cada tres empreses (34%) té previst créixer i ampliar el nombre d’establiments i un 17% més afirma no tenir clar com anirà.

Gràfic de vendes per categories, mes de juny 2021 vs juny 2019

L’alimentació bàsica ha tingut un creixement del 17% i, juntament amb Moda (0,7%) han estat els dos únics sectors que han millorat vendes aquest juny respecte al juny de 2019.

La resta de sectors han registrat vendes per sota del mateix mes de l’any anterior. El sector que més ha patit és Restauració (-30,1%) seguit d’Oci i cultura (-23,6%) i Alimentació no bàsica (-16,1%).

Primera setmana de rebaixes fluixa (-8%) i primer diumenge de rebaixes (4 juliol) amb poques vendes

La primera setmana de rebaixes no ha donat símptomes d’alegria en el consum. La majoria de marques de Moda de Comertia, tot i oferir descomptes d’entre el 20% i el 30%, no han tingut unes bones vendes, amb un descens aproximat del -8% respecte la mateixa setmana de l’any anterior. El primer diumenge de rebaixes amb els comerços oberts en general ha suposat unes vendes de -15% vs 2019, i algunes marques fins i tot han decidit no obrir perquè no els surt a compte.

Pel que fa a les vendes online, han augmentat de mitja un 126,8% al mes de juny respecte al juny de 2019

En l’online, la mitja de creixement ha estat de tres dígits aquest mes de juny (126,8%), especialment per l’augment de vendes en Llar (246%) i Alimentació (169,3%), respecte del mateix mes de l’any anterior. Li segueix el consum en Moda, amb un 84,1% d’augment, Complements de la persona (81,6%), i Restauració (42,4%), amb un delivery impulsat en període de pandèmia que ha vingut per quedar-se.

En el conjunt de les empreses de Comertia, aquest mes de juny el pes de la venda online sobre el total de vendes ha representat de mitja un 4,5%.

Analitzant el pes de la venda online per categories, s’observa que el sector amb més venda online és Moda, que ja representa un 6,9% del total de la venda, seguit de Restauració (5,9%) i Llar (4,7%). El sector Alimentació, tot i créixer molt en els dos formats (online i físic) només representa el 3,2% de la venda total.

Les empreses de Comertia han obert 6 establiments i han tancat 5 aquest mes de juny.

Respecte a la nova normativa de l’IVA aplicada al comerç electrònic

La nova normativa que ha entrat en vigor l’1 de juliol afectarà un 16% de les empreses de Comertia que venen fora del mercat espanyol, mentre que el 45% de les empreses afirma que no els afecta per no vendre a Europa o fora d’Europa.

La previsió de vendes dels empresaris pel mes de juliol 2021 augura un augment de vendes de +9,1%

La tendència de vendes de l’Indicador de Retail Comertia segueix per sota de les dades de l’INE i l’IDESCAT

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de juliol de 2021.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.