COMERTIA és l’associació catalana de l’empresa familiar del retail

una entitat que agrupa empreses de retail amb marca reconeguda en el seu sector, constituïda amb l’objectiu de crear sinergies per tal de millorar la productivitat i la competitivitat.

És una entitat sense ànim de lucre els socis de la qual són empreses dedicades al retail i serveis amb seu principal a Catalunya.

Comertia representa empreses de diversos sectors d’activitat, l’eix comú dels quals és el seu caràcter familiar.

El principal valor de Comertia són els mateixos socis. El coneixement de les persones que formen part de cada una de les empreses membres i la consolidació de les diferents marques que hi són representades fan que aquests negocis es mantinguin com una fórmula d’èxit empresarial.

Des de la seva creació, Comertia s’ha anat dibuixant com un interlocutor vàlid entre aquest segment d’empreses i els diferents agents econòmics i socials. L’associació defensa un model comercial sostenible urbanística, econòmica i socialment.