COMERTIA és l’associació catalana de l’empresa familiar del Retail

una entitat que agrupa empreses de Retail amb marca reconeguda, vocació de creixement i voluntat de compartir informació i experiències.

COMERTIA és l’associació catalana de l’empresa familiar del Retail

una entitat que agrupa empreses de Retail amb marca reconeguda, vocació de creixement i voluntat de compartir informació i experiències.

COMERTIA és l’associació catalana de l’empresa familiar del Retail

una entitat que agrupa empreses de Retail amb marca reconeguda, vocació de creixement i voluntat de compartir informació i experiències.

Més de

120

marques comercials

Més de

9.000

M€ de facturació global

Més de

40.000

treballadors

Més de

4.500

establiments

Inversió

25

M€

El model empresarial representat a Comertia respon al d’empreses amb una gestió sòlida i estructurada, amb processos verticalitzats, vocació d’expansió i esperit d’innovació constant.

“Compartir per competir”

L’empresa membre de Comertia és aquella que té:

Una marca reconeguda en el seu sector d’activitat

Un punt de venda online i/o un mínim de 3 punts de venda físics

Un mínim de 25 treballadors en plantilla

Vocació de continuïtat seguint la fórmula d’empresa familiar

Una facturació mínima de 3M€ anuals

Vocació de creixement

INDICADOR RETAIL JORNADA RETAIL COMERTIA FORMACIÓ I TALENT BRE COMERTIA

Entitats col·laboradores

Col·laboració