L’indicador de Comertia augmenta un 8,4% en el mes del Black Friday

La febre de la campanya del Black Friday suposa un increment moderat en les vendes dels establiments Comertia, i més presencial que on line.

Una de cada quatre empreses de Comertia contractarà més persones per la campanya de Nadal que l’any anterior, i un 40% de les empreses ampliarà plantilla aquest mes de desembre.

Vendes totals mes de novembre respecte del mateix mes de l’any 2021 i 2019. 

Barcelona, a 5 de desembre de 2022. – Les empreses adherides a Comertia han tancat el mes de novembre amb un increment de vendes del 8,4% respecte el mateix mes de l’any anterior, i la mitja de creixement en unitats ha estat del 0,4%, el que mostra que el comportament del consum durant aquest mes marcat per la campanya de descomptes del Black Friday ha estat molt similar a l’any passat. Aquest increment de facturació del 8,4% per tant, és degut a l’augment de preus derivat de la inflació. De fet, segons les empreses Comertia, les vendes durant l’últim cap de setmana (del 25 al 27 de novembre respecte del 2019) s’han incrementat un 3,6%. El resultat es caracteritza per una certa polarització de les vendes aquest mes de novembre: un 66% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de 2021 i 34% les ha disminuït.

Previsió de vendes pel Pont de la Puríssima i Campanya de Nadal 

Respecte el Pont de la Puríssima i la campanya de Nadal, les expectatives de consum per part del 77% dels empresaris són molt bones, o en línia amb 2021 i 2019. Un 10% afirma que la majoria de gent ja ha fet les compres durant la setmana del Black Friday i un 13% més es mostra incert en el comportament del consum, ja que el context d’inflació generalitzada no acompanya a que la gent compri. La previsió de vendes dels empresaris de Comertia de cara al mes de desembre és d’un increment de l’11,4%.

Contractació de persones 

Una de cada quatre empreses contractarà més persones per la campanya de Nadal que l’any anterior, mentre un 44% afirma que normalment no amplia plantilla per Nadal, sinó que reestructura els equips. Un 21% de les empreses ha dit que contractarà menys persones que l’any anterior, i un 9% més encara no sap si necessitarà contractar més persones.

Aquest mes de novembre, el 53% dels associats ha mantingut plantilla, mentre un 32% l’ha incrementat i un 15% l’ha disminuït. De cara al desembre, el 40% de les empreses té previst fer noves contractacions, un 49% preveu mantenir-se igual i un 11% més té previst reduir plantilla.

Vendes per sectors d’activitat

Vendes totals mes de desembre respecte del mateix mes de l’any 2021. 

Analitzant les vendes per sectors, observem novament els creixements més destacats en sectors com Oci i cultura (20,1%), Complements persona (15,5%) i Restauració (14,8%). Els creixements en vendes d’Oci i Cultura i Restauració s’expliquen per les restriccions d’aforament a causa de la Covid-19 en el mateix mes de l’any anterior. Per altra banda, Alimentació bàsica (5,8%), Llar (5,6%) i Alimentació no bàsica (3,3%) creixen de forma més moderada. El sector Moda a Comertia ha tingut un retrocés en les vendes (-5,8%).

Pel que fa a la venda online del mes de novembre respecte el mateix mes de 2021 el resultat ha estat d’una disminució de -2,2%, el que podria interpretar-se com que el Black Friday és una campanya d’impuls a les vendes del canal físic per sobre de l’online. Com el mes anterior, el sector complements de la persona ha estat el que ha liderat les vendes (3,9%), seguit de Moda (2,7%). La resta de categories d’activitat han registrat decreixements de vendes aquest mes de novembre.

La mitjana del pes de la venda online, que fa referència al percentatge total de la facturació obtingut a través del canal online, s’ha situat en un 5,5% aquest mes de novembre. Les empreses que més pes on line han registrat aquest mes han estat Moda (7,4%), Restauració (5,3%), Altres (5,8%), Complements de la persona (4%), Equipament de la llar (3,4%), Oci i Cultura (2,9%) i Alimentació (2,2%).

Pel que fa a les obertures i per segon mes consecutiu, les empreses de Comertia han obert menys punts de venda que tancaments: en conjunt, han obert un punt de venda i han tancat dos. 

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de desembre de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.

Més informació: www.comertia.net.