Les vendes del retail de Comertia s’incrementen un 9,6% al maig, respecte del mateix mes de l’any anterior

El 68% dels empresaris considera que la inflació en alimentació afecta a les vendes de la resta de sectors.

Gràfic comparatiu de vendes maig 2023 versus mateix mes any anterior 2022

 Barcelona, a 7 de juny de 2023. – El maig ha estat un bon mes per a la majoria de sectors d’activitat de Comertia, excepte Parament de la Llar i Moda. En conjunt, la mitja de creixement de les vendes ha estat d’un 9,6% respecte del mes de maig anterior. Si bé la inflació en l’alimentació ha suposat una disminució de la renda disponible per a la despesa en altres sectors, aquest mes de maig la campanya del dia de la Mare i un calendari favorable, amb un dia més de venda han compensat les vendes.

La climatologia adversa ha afectat a una de cada tres marques, principalment llar (-5,1%) i moda (-1,6%), mentre que la resta de sectors han experimentat creixements importants, el més destacat Oci i Cultura, amb un augment del 24,7% respecte del mateix mes de l’any anterior, Complements de la persona, amb un augment del 20,4%, Alimentació bàsica (12,1%) i Alimentació no bàsica (11,6%) i Restauració amb un 9,4%. Tanmateix, la valoració de l’afluència als establiments comercials ha estat favorable per un 36% dels enquestats, que ha opinat que hi ha hagut més tràfic que el mateix mes de l’any anterior, i un 28% que s’ha mantingut similar; un 33% més creu que ha baixat.

En conjunt, el 74% de les empreses de Comertia ha incrementat la seva facturació al maig, en relació amb el mateix mes de l’any anterior i un 26% més les ha disminuït.

Segons les dades de tendència de vendes de l’Indicador de Retail Comertia, al mes de maig el volum d’unitats venudes ha crescut un 2,5% respecte del mateix mes de l’any anterior. Atenent a la variació de vendes acumulades s’observa una progressió força estable, amb un creixement del 12,5% de gener a maig de 2023, respecte del mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a l’ocupació, el 76% de les empreses ha mantingut plantilla al maig, el 16% l’ha incrementat i el 8% l’ha disminuït. De cara al mes de juny, el 21% dels empresaris té previst augmentar plantilla, el 71% preveu mantenir-se i un 8% afirma que la disminuirà. 

La mitja de creixement de la venda online ha estat de 10% al maig, respecte del mateix mes de 2022

La mitja de creixement de les vendes online ha estat superior al mes anterior, amb un 10% de creixement respecte del mes de maig de 2022. Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online han estat Oci i Cultura (25,4%), Alimentació Bàsica (14,7%) i Alimentació no bàsica (14,3%), Moda (7,7%) i Llar (5,6%),  mentre que Complements persona (-1,3%) i Restauració (-4,1%) han tingut resultats negatius.

Pel que fa al pes de la venda online respecte del total per sectors, la categoria amb el percentatge de facturació més alt en vendes en línia ha estat Moda (18,1%), seguit de Restauració (10%), Oci-cultura (9,4%) i Altres (6,2%). La resta de sectors mantenen un pes de venda on line al voltant del 3%.

En conjunt, les empreses de Comertia han obert cinc nous punts de venda al maig i han tancat un.

Quant a la previsió de vendes pel mes següent, els empresaris auguren un augment del 6,7% al mes de juny.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, especialment en els últims set mesos.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 7 de juny de 2023.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.