Les vendes de l’indicador de Comertia augmenten un 10,7% el mes de Nadal i es preveu un augment d’un 5,6% més per Reis

El 61% dels empresaris de Comertia fa una valoració positiva de la campanya de Nadal i el 39% creu que ha estat neutre.

La previsió de vendes en el primer mes de rebaixes és d’un augment del 6,7%.

Vendes totals mes de desembre respecte del mateix mes de l’any 2021. 

Barcelona, a 4 de gener de 2023. – L’indicador de Comertia tanca l’any 2022 en positiu. El 61% dels empresaris fa una valoració positiva de la campanya de Nadal, i el 39% la valora com a neutra. Aquest mes de desembre, el 85% de les empreses ha tingut augment de facturació en relació amb el mateix any de l’any anterior, el 7,5% s’ha mantingut i un 7,5% més ha disminuït. En conjunt, les vendes de les empreses de retail han crescut de mitjana un 10,7% aquest desembre respecte el mateix mes de 2021. Tanmateix, la previsió de la campanya de Reis i de Rebaixes són positives: els empresaris auguren un augment de vendes del 5,6% per a la campanya de Reis i un 6,7% per al primer mes de rebaixes.

Pel que fa a la representació de les vendes del Black Friday sobre les vendes totals de l’any, pel 6% de les empreses les vendes durant el Black Friday representen més del 20%; pel 45% de les empreses suposen entre un 10% i un 20%; pel 35% de les empreses entre el 0% i el 10% i per un 12% de les empreses, el Black Friday els suposa una disminució de les vendes.

Els reptes de les empreses de retail de Comertia per fer front a aquest nou any d’incertesa són millorar la facturació, reduir costos, retenir el talent i contractar-ne nou, i per últim, seguir ampliant la xarxa de punts de venda.

Vendes per sectors d’activitat

 Analitzant les vendes per categories d’activitat, destaca un augment de vendes generalitzat en tots els sectors, si bé l’augment més destacat ha estat pel sector de la Restauració (21,6%), ja que comparem amb el mateix mes de l’any passat, quan la restauració va patir importans restriccions d’aforament per l’arribada de l’Òmicron; segueix el sector d’Alimentació no bàsica (13%), Complements persona (12,4%) i Oci i Cultura (10,8%). Altres sectors com Moda (8,7%), Equipament de la Llar (5,7%) i alimentació Bàsica (6,9%) i Altres (4,6%) també han tingut augments significatius.

Vendes totals mes de desembre respecte del mateix mes de l’any 2021.

Les dades de venda online de l’indicador de Comertia d’aquest mes de desembre constaten que el consum ha estat més presencial que digital per a les marques catalanes: les vendes online s’han reduït un -6,7% aquest mes respecte del mateix mes de l’any anterior, especialment perquè al desembre de 2021 van créixer molt les vendes online.

Si observem les vendes per categories del mes de desembre, tots els sectors excepte l’alimentació, han vist reduir les seves vendes online respecte del mateix mes de l’any anterior. 

La mitjana del pes de la venda online, que fa referència al percentatge total de la facturació obtingut a través del canal online, s’ha situat en un 5,5% aquest mes de desembre. Les empreses que més pes on line han registrat aquest mes han estat Altres (8,8%), Oci i Cultura (8,2%), Moda (5,1%), Restauració (4,7%), Alimentació (2,9%), Equipament de la llar (2,1%) i Complements de la persona (1,9%). 

Contractació de persones i obertures  

El 44% de les empreses ha incrementat plantilla aquest mes de desembre; el 54% l’ha mantingut i un 3% l’ha reduït. De cara al gener, un 19% de les empreses afirma contractarà més persones per la campanya de rebaixes, un 65% la mantindrà i un 16% més té previst reduir. 

Respecte a les noves obertures, les empreses de Comertia han obert en conjunt deu nous punts de venda i han tancat tres. 

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 4 de gener de 2023.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.

Més informació: www.comertia.net.