Les vendes de Comertia s’acosten aquest mes d’agost a la normalitat pre-Covid
  • Els establiments adherits a Comertia han augmentat les seves vendes un 26,4% respecte el mateix mes de l’any anterior, i han disminuït un -2,9% respecte el mateix mes de 2019.
  •  Les empreses familiars de retail afronten uns mesos amb problemes de subministrament de productes i augments de costos de logística i energia.
  •  El 62% de les empreses ha registrat augments en la factura de la llum i un 38% no s’han vist afectades: el 32% per tenir preu tancat i un 6% més per disposar del seu propi subministrament.
  • Els sectors Moda (0,8%), Alimentació no bàsica (4,3%), Alimentació bàsica (10,6%) i Complements de la persona (6,3%) han superat aquest mes d’agost les vendes anteriors a la pandèmia (2019).
  • El 44% de les empreses de Comertia ha notat més turisme aquest estiu, principalment nacional.

Les vendes dels mesos de març, abril i maig de 2021 només tenen en compte els establiments oberts.

 Barcelona, a 3 de setembre de 2021. – Les dades de l’indicador de retail de Comertia mostren certs indicis de normalitat en el consum aquest mes d’agost. Amb un 70% de la població espanyola vacunada, els consumidors s’han mostrat confiats, deixant de banda la preocupació i por de contagi de mesos anteriors i optant per gaudir del seu temps lliure amb amics i família. Els sectors d’activitat més lúdics, que són els que més havien patit durant tota la crisi de la Covid-19 han estat els que han despuntat aquest mes d’agost, amb creixements a dos dígits: Oci i cultura (99,7%), Restauració (32,9%), Alimentació no bàsica (30,2%), Moda (23,9%) i Complements de la persona (11,4%).

Tot i els bons resultats, tant Oci i cultura (-28,3%) com Restauració (-4,4%) es situen encara lluny de les vendes anteriors a la pandèmia, si comparem amb el mes d’agost de 2019. En canvi, els sectors Moda (0,8%), Alimentació no bàsica (4,3%), Alimentació bàsica (10,6%) i Complements de la persona (6,3%) han superat aquest mes d’agost les vendes del mateix mes de 2019. 

Gràfic de vendes per categories, mes d’agost 2021 vs agost 2020

Pel que fa a les vendes online, han augmentat de mitja un 93,7% a l’agost respecte l’agost de 2019

Les dades de venda online constaten tres sectors clau en ecommerce: Alimentació (212,5%), Moda (148,6%) i Restauració (61,7%). En concret, la Moda és el sector amb més pes en la venda online: el 8,4% de la facturació total prové de la venda online. Li segueixen: Complements de la persona (4,6%), Altres (4,5%), Restauració (4,2%), Oci i cultura (2,5%), Equipament de la llar (2,4%) i Alimentació (2,3%). En el cas de l’Alimentació, tot i el creixement exponencial en online, el gruix de la facturació prové encara de la venda física.

Les empreses de Comertia han obert 2 establiments a l’agost i no han tancat cap.

Analitzant les vendes acumulades observem que la tendència és positiva però que, en conjunt, la mitja és negativa respecte l’any 2019. Amb tot, el 83% de les empreses preveu tancar aquest any en positiu, i només el 17% de les empreses de Comertia preveu tancar 2021 amb vendes negatives. De cara al mes de setembre, la previsió de vendes és augmentar les vendes un 10,4%.

Dificultats en el subministrament i augment de costos logístics i energètics 

Les empreses de retail de Comertia afronten uns mesos amb endarreriments en el subministrament de mercaderies que venen de l’estranger (54%) i augment de costos logístics (60%). A aquest fet se suma la problemàtica de la pujada de la llum d’aquests darrers. El 62% de les empreses ha tingut augment de la factura de la llum aquest mes d’agost: el 24% d’empreses ha registrat augments per sobre del 20%, i el 39% pagarà fins a un 20% més. El 32% de les empreses afirma que no li ha afectat perquè té un preu tancat i un 6% més perquè disposa del seu propi subministrament. 

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, del 31 d’agost al 3 de setembre de 2021.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.