Les vendes de Comertia disminueixen un 29,5% al gener

Sense tenir en compte l’alimentació bàsica, la prolongació de les restriccions discriminatòries al comerç ha causat un descens de vendes del 33,8% al gener respecte al mateix mes de l’any anterior

El 80% de les empreses ha tingut descens de vendes aquest mes de gener, i el 61% manté part de la plantilla en ERTO.

Pel que fa a les eleccions, el 59% dels empresaris ha expressat no tenir cap confiança en els polítics.

L’indicador de retail Comertia assenyala una disminució del 29,5% en les vendes d’aquest mes de gener respecte al mateix mes de 2020, a causa de la prolongació de les restriccions discriminatòries pel sector. Els establiments de Comertia sumen onze mesos de vendes negatives, sent el mes de gener el quart pic més baix de vendes des de que ha començat la pandèmia.

Mitjana de vendes totals (en %) mes de gener de 2021


Mitjana de vendes totals (en %) mes de gener de 2021 (sense alimentació bàsica)

Les vendes dels productes d’alimentació bàsica han augmentat un 12,5%, mentre que les de la resta de productes han disminuït conjuntament un 33,8%: Equipament de la Llar (-10,2%), Altres (-14%), Complements de la persona (-22,7%), Moda (-35,5%), Alimentació no bàsica (-38,2%), Oci i Cultura (-57,2%) i Restauració (-57,8%).

Gràfic de vendes febrer per sectors d’activitat comercial

En conjunt, les empreses de Comertia han tancat 52 establiments al 2020 i les empreses de sectors essencials han inaugurat 39 punts de venda

Tots els sectors de Comertia excepte Oci i Cultura i Altres (benzineres i serveis) pel seu format més presencial, han vist augmentar les seves vendes online aquest mes, amb un creixement de 108,2% de mitja.

Els empresaris de Comertia no confien que les eleccions de Catalunya ajudin a millorar la gestió econòmica, social i sanitària

El 59% dels empresaris ha manifestat no tenir cap confiança en els polítics, mentre un 24% confia que els polítics prenguin nota del resultat de les eleccions perquè puguin fer millor la seva feina, i un 12% més s’ha abstingut de donar resposta. Només un 5% creu que el resultat de les eleccions reforçarà els ànims.

Cap empresa de Comertia es planteja el tancament del negoci aquest 2021

La majoria de les empreses de Comertia tenen com a eix estratègic per aquest 2021 (de major a menor importància) la inversió i creixement online, la reinvenció o cerca de noves oportunitats de negoci o serveis, l’expansió amb botigues físiques, la recapitalització de l’empresa i el tancament o reducció de la xarxa d’establiments.

Al mes de gener, el 80% de les empreses ha disminuït les seves vendes

Un 18% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte al mateix mes de l’any anterior, un 2% les ha mantingut i un 80% les ha disminuït. El 61% de les empreses té part de la plantilla en ERTO: el 34% més del 50%, el 10% entre el 30% i el 50% de la plantilla, un 7% entre el 10% i el 30%. El 39% no té ningú a l’ERTO. El 55% de les empreses ha mantingut plantilla, mentre un 40% l’ha disminuït i un 33% més té previst reduir-la al febrer.

La previsió de vendes dels empresaris pel mes de febrer és -20,2%

La previsió de vendes dels empresaris de Comertia de cara al mes de gener s’esperava negativa (-18%) per les restriccions imposades al comerç, però la prolongació de les mateixes amb mesures discriminatòries com el tancament del comerç no essencial el cap de setmana i dels comerços de més de 400m2 i centres comercials, ha causat un descens de vendes encara més pronunciat (-33,8%). Els empresaris estimen que el mes de febrer se saldi amb un descens del -20,2%.

Gràfic comparatiu de l’indicador retail Comertia amb l’índex INE i IDESCAT

Els tres indicadors mantenen la tendència de la corba, si bé l’indicador de Comertia marca un descens de vendes més pronunciat, principalment pel pes de la restauració (11%) en la distribució de sectors, i per la presència de les marques a zones comercials afectades per la crisi, com són els centres comercials, els centres de ciutat i les zones turístiques en general.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 3 de febrer de 2021.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.