Les vendes de Comertia creixen un 27,6% aquest juliol respecte del mateix mes de l’any passat

Aquest mes de juliol, 3 de cada 4 empreses de Comertia ha augmentat vendes respecte del mes de juliol de 2020; comparant amb 2019, les vendes han disminuït un 12,5%.

L’inici de les vacances i l’augment del temps lliure han repercutit molt positivament en els sectors de l’Oci i cultura (80,4%) i la Restauració (49,8%).

El pes de la venda online ja suposa el 6,6% de la facturació de les empreses Comertia.

En aquests moments, el 8,9% del volum del total de treballadors de Comertia està de baixa per contagi o per contacte directe.

Aquest mes de juliol, un 79% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de l’any 2020 i un 21% les ha disminuït. Comparant amb l’any 2019, abans de la pandèmia, la situació pràcticament s’inverteix, amb un 34% d’empreses que ha augmentat vendes aquest juliol respecte del mes de juliol de 2019, un 61% les ha disminuït, i un 5% manté vendes constants.

Des de l’arribada de la pandèmia, el 52% de les empreses comercials de Comertia ha optat per ampliar els seus canals de venda, bé a través de canals propis, reforçant els seus ecommerce i xarxes socials (33%), així com incorporant els seus productes i serveis a plataformes externes (19%) per arribar a més consumidors.

Segons els comerciants, els clients encara esperen l’arribada de rebaixes, però ja no tenen tanta força comercial com quan estaven regulades per llei. De fet, un de cada dos empresaris que fa rebaixes afirma que no nota cap repercussió en les vendes.

Pel que fa als formats de venda, els centres comercials situats en zones de més afluència turística estan tenint més tràfic de visitants, tot i que segons bona part dels empresaris, no els acaba de suposar millors vendes.

La variant delta de la Covid ha causat alguns problemes de personal a les empreses de Comertia: actualment un 8,9% del volum de treballadors es troba de baixa per contagi o per estar en contacte amb un positiu.

Gràfic de vendes per categories, mes de juliol 2021 vs juliol 2020

Aquest mes de juliol, l’inici de les vacances han propiciat grans augments de vendes en els sectors Oci i Cultura (80,4%) i Restauració (49,8%), especialment. També s’ha animat el consum de Moda (32,8%) i d’Alimentació no bàsica (24,7%), per sobre d’altres sectors més quotidians com l’Alimentació bàsica (4,8%) o la llar (-6,4%).

Pel que fa a les vendes online, han augmentat de mitja un 140,7% al mes de juliol respecte al juliol de 2019

En l’online, la mitja de creixement ha segueix sent de tres dígits aquest mes de juliol (140,7%). El sector amb més venda online ha estat l’Alimentació (152%), seguit de Complements persona (116,7%), Moda (103,8%) i Llar (84,7%).

En el conjunt de les empreses de Comertia, aquest mes de juliol el pes de la venda online sobre el total de vendes ha representat de mitja un 6,6%, dos punts més que el mes anterior. El sector amb més presència online aquest juliol ha estat la Moda (9,7%), superant la mitja de Comertia, del 6,6%.

Les empreses de Comertia han obert 8 establiments i han tancat 2 aquest mes de juliol.

La previsió de vendes dels empresaris pel mes d’agost de 2021 és augmentar un 8,7% les vendes

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, del 2 al 4 d’agost de 2021.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.