Les vendes de Comertia augmenten un 9,6% al juny

Comertia demana al Govern espanyol que faci extensiva als lloguers comercials la mesura de caràcter urgent que estableix un límit extraordinari del 2% en la pujada dels preus de lloguer d’habitatge.

L’efecte rebaixes durant la primera setmana s’ha fet notar poc entre els retailers: el 58% opina que ha tingut menys vendes i menys visites que al 2019; el 33% creu que les vendes han estat similars a 2019.

El repunt de casos de Covid està tenint afectació al retail: un 43% de les empreses han patit absentisme laboral aquest mes de juny. 

Gràfic comparatiu de vendes totals mes de juny respecte de l’any anterior 2021 i 2019 (pre-pandèmia) 

Barcelona, a 5 de juliol de 2022. – El comportament del consum segueix millorant als establiments comercials de Comertia, tot i que no totes les empreses han recuperat el volum de vendes pre-pandèmia. El 83% de les empreses ha registrat augment de vendes aquest mes de juny respecte el mateix mes de l’any 2021, un 4% les ha mantingut, i només un 13% les ha disminuït. Comparant amb el mateix mes de juny de pre-pandèmia (2019), el 68% de les empreses ha registrat augments de vendes, un 2,5% ha mantingut i un 30% les ha disminuït. L’efecte rebaixes durant la primera setmana s’ha fet notar poc entre els retailers: el 58% opina que ha tingut menys vendes i menys visites que al 2019; el 33% creu que les vendes han estat similars a 2019.

Davant l’elevada inflació i el desconcert de preus que pateix el nostre país des de mitjans de l’any passat i que preveu mantenir-se en els pròxims mesos, Comertia demana al Govern espanyol que faci extensiva als lloguers comercials la mesura de caràcter urgent que estableix un límit extraordinari del 2% en la pujada dels preus de lloguer d’habitatge. (Reial decret llei 6/2022 del 29 de març). Segons el president de Comertia, David Sánchez, “en l’actual context de recuperació econòmica, en què els sectors del comerç i la restauració han patit durament els efectes de la pandèmia pels continus tancaments, i la manca de visitants i turistes a carrers i centres comercials, Comertia demana al Govern fer extensiva l’aplicació d’aquesta mesura de caràcter urgent també als locals comercials, per a donar suport als negocis i preservar la continuïtat davant la pressió inflacionària actual i prevista en els pròxims mesos.” 

Pel que fa als marges dels negocis de retail durant aquest primer semestre de l’any i comparant amb el primer semestre de 2019, el 31% de les empreses els ha augmentat i un 37% més els ha mantingut, només un 20% els ha reduït.

Els reptes als quals hauran de fer front els empresaris de Comertia de cara al segon semestre són el control de costos generals derivats de l’alça de la inflació, l’aprovisionament de matèries primeres i l’estoc de productes, la protecció dels marges i la gestió dels preus finals dels productes i serveis.

Pel que fa a l’ocupació d’aquest mes de juny, un 30% de les empreses ha augmentat plantilla, el 65% l’ha mantingut i un 5% l’ha disminuït. La previsió pel mes de juliol és augmentar-la, segons el 26% de les empreses, mantenir-la pel 61% i reduir-la, en un 13%. 

Pel que fa a la previsió de vendes pel mes de juliol, els empresaris es mostren novament optimistes, pronosticant un augment de vendes del 13,1%. 

Respecte a les vendes per categories d’activitat d’aquest mes de juny comparades amb el mateix mes de 2019, ja estem a prop de la normalització en la majoria de sectors excepte Restauració (-2,8%) que encara registra vendes per sota. La resta de categories han registrat un augment de vendes, destacant els sectors de Complements de la persona (33,2%) i Alimentació Bàsica (26,8%). Els sectors d’Oci i cultura (11,3%), Equipament de la Llar (9,2%) i Alimentació no bàsica (4,7%) també han registrat augments sostinguts aquest mes de juny, mentre Moda (0,2%) manté només una mica per sobre les vendes pre-pandèmia. 

Atenent a les vendes sectorials comparades amb el mateix mes de juny de l’any anterior, tots els sectors han tingut augment de vendes, si bé la categoria que ha tingut millors vendes aquest mes de juny ha estat Oci Cultura (143,5%), ja que el passat mes de juny encara patia moltes restriccions per evitar contagis. La restauració (27,7%) i Complements de la persona (23%) són les categories que han tingut més creixement aquest mes de juny respecte del juny anterior (2019).

 Pel que fa a la venda online, el comportament del consum varia segons la categoria d’activitat.

Mentre Oci i Cultura (4,5%), Altres (2,5%) i Moda (1,8%) augmenten vendes, la tendència per als sectors d’Equipament de la llar (-7,5%), Complements de la persona (-6,7%) i Restauració (-3,4%) és disminuir vendes online. 

En conjunt, la mitjana del pes de la venda online al mes de juny es situa en un 6,1%. Novament les empreses de la categoria d’Oci i cultura (9,5%) són les que han registrat el pòdium de vendes aquest mes, seguit de Moda (7,7%), i Altres -serveis i automoció- (5,3%), i no molt lluny de Restauració (3,1%), Complements de la persona (3%), Alimentació (2,5%) i Equipament de la Llar (2,4%).

Les empreses de Comertia han inaugurat dos punts de venda aquest mes de juny, i han tancat quatre. 

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de juliol de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.

Més informació: www.comertia.net.