Les vendes de Comertia al mes de febrer s’alcen un 1,1% per sobre de les vendes pre-pandèmia

Només un 57% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de febrer de 2019, un 4% les ha mantingut, i un 39% més les ha disminuït.

Comparant amb el mateix mes de l’any anterior, l’augment de vendes s’eleva al 83,8% ja que el mes de febrer de 2021 els centres comercials estaven tancats, el comerç tancava en dissabte i hi havia restriccions horàries i d’aforament en el comerç i la restauració.

Gràfic comparatiu de vendes actuals versus any anterior 2021 i versus 2019 (pre-pandèmia) 

Barcelona, a 4 de març de 2022.Les vendes dels establiments de Comertia s’han situat aquest mes de febrer un 1,1% per sobre del mes de febrer de 2019, continuant així amb la recuperació del consum iniciada el passat mes de setembre. En els últims sis mesos les vendes han tingut un comportament positiu, excepte al mes de gener, quan el consum es va veure afectat (-2,8%) per l’augment de contagis derivats de la variant Òmicron.

Analitzant els resultats en conjunt d’aquest mes de febrer, el 83% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de l’any anterior (2021), un 2% les ha mantingut i un 13% les ha disminuït. Si comparem amb la situació abans de la pandèmia, només un 57% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de febrer de 2019, un 5% les ha mantingut, i un 38% més les ha disminuït.

En el context actual, es preveu que la guerra de Rússia contra Ucraïna tingui afectació en els negocis de retail de Comertia, en primer lloc, per l’augment dels preus de l’energia i petroli (segons un 89% dels enquestats), com també pel descens de turistes a partir de Setmana Santa en endavant (48%) i per la baixada de l’estat d’ànim de la població (34%) que afecta al consum.

En relació amb la DUM que l’Ajuntament de Barcelona va anunciar al febrer, les prioritats que hauria d’atendre el Consistori segons els empresaris de retail de Comertia haurien de ser, en aquest ordre: flexibilitzar les zones de càrrega i descàrrega, potenciar vehicles elèctrics per als repartiments i ampliar els centres de recollida.

Atenent a les vendes per categories d’activitat, el creixement de vendes més significatiu d’aquest mes de febrer (comparat amb l’any anterior, 2021) s’ha produït en aquells sectors inversament proporcionals als beneficiats durant la pandèmia: Oci-Cultura (212,9%), Restauració (147,7%) i Moda (129,6%). Ara bé, si comparem amb les vendes abans de la pandèmia, observem (segon gràfic de sota) que aquests sectors encara segueixen amb vendes per sota de 2019.

Els sectors que estan registrant millors vendes que en pre-pandèmia són Alimentació Bàsica, amb un creixement del 22% aquest mes de febrer respecte del mateix mes de 2019; Altres (serveis i automoció) amb un creixement del 9,4% i Complements de la persona, amb un tímid augment del 0,6%. Algunes categories encara es situen lleugerament per sota de 2019, com és el cas d’Equipament de la llar (-0,3%), Alimentació no bàsica (-0,8%), Oci i Cultura (-1,7%) i Moda (-3,2%). El descens de visitants a Catalunya i el teletreball, segueixen condicionant la facturació de la restauració, amb una disminució del -9,2% respecte el mateix mes de febrer de 2019.

Pel que fa a la venda online, la mitja de creixement aquest mes ha estat d’un 4% comparat amb el mateix mes de l’any anterior.

Analitzant la venda online per categories d’activitat, s’observa que el sector Moda, amb un augment del 42% aquest mes respecte del mateix mes de 2021, és el sector que funciona millor. Oci-Cultura també ha obtingut vendes positives (5%) mentre que la resta de sectors han registrat descensos de vendes online aquest mes. Després de l’auge de la pandèmia, la venda on line s’està estabilitzant.

En conjunt, el pes de la venda online respecte del total de la facturació ha representat de mitja un 6,7% aquest mes de febrer (mentre el mes de gener va ser de 8,9%). En el gràfic de l’esquerra s’observa el pes de la facturació per sector d’activitat i coincideix novament que Moda (9,6%) és la categoria amb més demanda online.

Pel que fa a noves obertures: les empreses de Comertia han obert 7 establiments al febrer i han tancat 4.

Finalment, la previsió de vendes de cara al mes de març és augmentar un 19,6% les vendes respecte 2021.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 4 de març de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.