Les vendes de Comertia al mes d’abril confirmen la recuperació del consum: creixen un 9,2% respecte a les dades pre-pandèmia

Les vendes de Comertia identifiquen un creixement del 3,7% durant el primer quadrimestre del 2022 respecte les dades de 2019, prèvies a l’arribada de la pandèmia.

Un 70% de les empreses assegura haver incrementat les seves vendes respecte l’any 2019, mentre que un 3% les ha mantingut i un 28% les ha disminuït.

Gràfic comparatiu de vendes actuals versus any anterior 2021 i versus 2019 (pre-pandèmia)

Barcelona, a 4 de maig de 2022.Les vendes dels establiments de Comertia van créixer un 9,2% durant el mes d’abril en comparació amb les dades de facturació prèvies a la pandèmia, segons les dades recollides per l’Indicador de Retail Comertia. Les dades de vendes del mes d’abril confirmen la recuperació del consum iniciat al setembre de 2021, marcant el major creixement dels darrers anys respecte les vendes existents abans de la pandèmia. Aquest increment s’ha vist afavorit per l’augment del 6,8% de les vendes aquesta Setmana Santa, respecte el mateix període de 2019.

En el conjunt del 2022, l’Indicador Retail Comertia situa un creixement de les vendes del 3,7% durant el primer quadrimestre de l’any, en comparació amb el mateix quadrimestre de 2019. Els resultats de l’Indicador d’aquest mes mostren que la immensa majoria de les empreses Comertia han millorat les seves vendes en relació a la situació prèvia a la pandèmia. Un 70% de les empreses assegura haver tingut més vendes a l’abril del 2022 que a l’abril de 2019, mentre que un 3% les hauria mantingut i un 28% les ha disminuït.

 Les vendes de les empreses de retail d’aquest 2022 estan superant les pròpies previsions empresarials. Segons les dades recollides per l’indicador, al març de 2022 les vendes es van incrementar un 15,1% respecte les estimacions realitzades per les empreses de Comertia.

De fet, l’increment de l’activitat del sector retail està generant problemes per trobar personal. Les empreses de retail de Comertia identifiquen com a principals motius la dificultat de trobar persones disposades a treballar en cap de setmana (72%) o a assumir horaris laborals extensos (43,5%). Altres motius identificats per les empreses del sector passen per la manca de compromís i responsabilitat (43,5%) i la manca de prestigi per treballar en el comerç i la restauració (36%).  D’altra banda, en relació amb la DUM que l’Ajuntament de Barcelona va anunciar al febrer, les prioritats per a les empreses de retail de Comertia haurien de passar per flexibilitzar les zones de càrrega i descàrrega i potenciar vehicles elèctrics per als repartiments.

Si atenem a les vendes per categories d’activitat comparades amb les dades de vendes prèvies a la pandèmia (abril de 2019), l’abril es confirma com el primer mes de consolidació de les vendes en gairebé totes les categories d’activitat. Tots els sectors, a excepció d’Altres (serveis i automoció), registren un increment de vendes respecte a les vendes d’ara fa tres anys, a l’abril de 2019. En aquest cas, els sectors que més han incrementat les vendes són l’Alimentació bàsica (25,6%), la Moda (13%), l’Alimentació no bàsica (12,3%) i l’Equipament de la Llar (9,3%). L’increment és més discret en el cas de la Restauració (4,4%), els Complements per a la persona (2,1%) i Oci-Cultura (1,5%).

Pel que fa a la venda online, les dades del mes d’abril demostren un decreixement del -10,6% respecte a les dades de 2021.

Després de l’auge de la facturació dels canals de venda online durant la pandèmia, l’aixecament de les mesures restrictives ha generat un decreixement del consum a internet. Segons les dades de l’indicador, el sector de l’alimentació (-20,5%) i el de l’Equipament de la llar (-22,9%) són les categories d’activitat econòmica amb majors caigudes de les seves vendes a través d’internet, respecte les dades de 2021. De fet, tan sols els sectors Complements de la Persona (+3,3%) i Restauració (+3,6%) registren increments en les vendes online respecte les dades d’abril de 2021.

Les dades de les empreses retail de Comertia mostren que, en conjunt, el pes de la venda online al mes d’abril es va situar en el 5,8%. Un percentatge que també varia segons el sector d’activitat. Així, les empreses d’Oci i cultura (7,2%) i Moda (6,6%) són les que acaparen un major percentatge de les seves vendes a través dels canals online. Altres (serveis i automoció) ha registrat un augment del 5,5%, mentre que el pes d’internet com a plataforma de venda és més discret en el cas de la Restauració (3,1%), els Complements personals (2,8%), l’Alimentació (2,8%) i l’Equipament de la llar (2,6%).

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 4 de maig de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa seixanta-dues cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.

Més informació: www.comertia.net.