Les principals associacions de el comerç i l’hostaleria s’uneixen per reivindicar el futur d’unes empreses que contribueixen al 19,2% del PIB espanyol

Sol·liciten que les administracions públiques estableixin mesures compensatòries directes pels tancaments i limitacions d’activitat forçats, que han provocat el cessament de 148.000 negocis i la pèrdua de 82.000 milions d’euros de facturació i de mig milió de llocs de treball, i reclamen un pla de reactivació que garanteixi el seu futur a curt termini.

Reiteren que no hi ha coherència entre la duresa de les restriccions i els tancaments de locals comercials i d’hostaleria amb el baix índex de contagis proporcionades pel Ministeri de Sanitat que és d’un 2,3%.

Les organitzacions sol·liciten de les administracions la constitució urgent d’una taula de treball per consensuar l’adopció de mesures immediates que permetin la supervivència d’aquest teixit empresarial que constitueix una cinquena part del PIB espanyol.

Davant la gravetat de la situació generada per la crisi sanitària i les seves dramàtiques conseqüències per al comerç i l’hostaleria, les principals patronals d’aquests sectors s’han unit en una gran aliança per tal d’exigir a les diferents administracions públiques l’adopció de mesures compensatòries pels greus perjudicis causats pels tancaments i limitacions d’activitat establerts.

Aquestes organitzacions s’han unit en una gran aliança per representar a la majoria del comerç i l’hostaleria de país: agrupen més de 730.000 establiments conjuntament i generen 4,9 milions de llocs de treball. Els sectors comercials i d’hostaleria tenen un pes en l’economia espanyola del 19,2%, sent una de les activitats més rellevants de l’estructura productiva. Constitueixen la part més important de l’economia espanyola en termes d’ocupació, (17,1% afiliats a la seguretat social, segons la CEOE).

Després de gairebé un any de tancaments forçats d’establiments, de contínues i rigoroses limitacions en la seva activitat, les empreses d’ambdós sectors es troben en situació crítica, tant més greu que no hi ha perspectives a curt o mitjà termini que la situació hagi de canviar. Les dades reals indiquen una pèrdua de facturació de 82.000 milions d’euros que ja ha provocat el tancament de 148.000 establiments i la destrucció de prop de mig milió de llocs de treball. Escenari que, segons els principals serveis d’estudis, seguirà empitjorant a causa de la contracció del consum privat en gairebé un 14% a causa de les restriccions i tancaments d’activitat decretats de manera successiva per les diferents administracions públiques.

Les associacions del comerç i de l’hostaleria reiteren el seu ferm compromís en la lluita contra la pandèmia i la seva implicació responsable en la seguretat dels clients i treballadors. En aquest sentit, recorden que els establiments han adoptat sense dilació totes les mesures higiènico-sanitàries fixades per les administracions, esforç que aquestes mateixes administracions semblen haver menyspreat a l’imposar-los limitacions contínues en la seva activitat. Més encara, les polítiques restrictives contra el comerç i l’hostaleria no tenen base científica segons ha reconegut el mateix Ministeri de Sanitat, per a qui el nivell de contagis produïts en locals d’hostaleria i comerç són enormement reduïts, concretament del 2,3% segons els últimes dades de febrer de 2021.

En conseqüència i davant d’una imperiosa necessitat de supervivència, aquesta gran Aliança del Comerç i l’Hostaleria demanden de les administracions públiques l’adopció urgent de les següents ajudes i mesures, en línia amb les ja aplicades en diversos països europeus:

 • Financeres
  • Increment del període de carència dels crèdits ICO a 12 mesos
  • Solució compensatòria per a les empreses que no han sol·licitat ICOs
  • Ajudes directes compensatòries, en proporció a la davallada de vendes respecte al 2019
 • Laborals
  • Perllongar els ERTO fins a desembre de 2021
  • Possibilitat de flexibilitzar la plantilla, sota un criteri de proporcionalitat, després del període d’ERTO, per tal d’evitar el tancament de més empreses.
 • Lloguers
  • Ajustar els contractes a la interpretació de la clàusula rebus sic stantibus
  • Promoure un període de “protecció jurídica”, que impedeixi l’execució d’avals o desnonaments, com a conseqüència de diferències d’abonament de rendes, motivats pels processos de negociació dels contractes.
 • Fiscals
  • Reducció temporal d’IVA, per a facilitar i potenciar el consum fins a recuperar el volum de vendes normal.
  • Reduccions / exempcions d’impostos i taxes (IBI, IAE, Escombraries, …)

L’Aliança de Comerç i Hostaleria fa extensiva la seva invitació a la resta d’organitzacions afectades per la situació actual a secundar aquesta iniciativa, l’objectiu de la qual és salvar el tancament de desenes de milers d’establiments més, impedir la destrucció de centenars de milers de llocs de treball i aturar el deteriorament de l’economia espanyola.

Entitats integrants de l’Aliança de l’Comerç i Hostaleria d’Espanya

Acotex https://www.acotex.org/
Amicca https://www.amicca.org/
Anceco https://www.anceco.com/
CEC https://cec-comercio.org/
Comertia https://www.comertia.net/
Eurelia https://www.eurelia.com/
FECE http://fece.org/
Hostelería de España https://www.cehe.es/
Marcas de Restauración https://marcasderestauracion.es/