Les marques de Comertia augmenten un 9,8% les vendes respecte el mateix mes de l’any abans de la pandèmia

Pel que fa al pla d’estalvi energètic, Comertia està d’acord amb la presa de mesures per pal·liar el canvi climàtic, si bé considera que aquestes mesures haurien d’haver estat consensuades prèviament amb el sector i acompanyades de subvencions per a adaptar-les.

Gràfic comparatiu de vendes totals mes de juliol respecte del mateix mes de l’any anterior 2021 i 2019. 

Barcelona, a 5 de setembre de 2022. – Les marques Comertia han tancat un bon agost de vendes, segons les dades de l’indicador de retail. El president de Comertia, David Sánchez, sosté que “la inflació ha estat la causant de l’augment de preus i de la facturació; tanmateix, aquest augment de vendes no es tradueix amb més marge.” 

Per altra banda, el 39% dels empresaris atribueix també aquest augment de vendes al turisme internacional i nacional, i un 20% més considera que han notat més l’afluència però que aquest fet no s’ha traduït amb més vendes. Un 40% més ha assenyalat que el turisme no els suposa cap afectació en el negoci perquè el seu producte i/o servei va adreçat a clients locals. Els empresaris de Comertia han notat un turisme de més baix poder adquisitiu, amb menys despesa que abans de la pandèmia. 

La realitat és que aquest mes d’agost, un 91% de les empreses ha tingut augments per sobre de l’any anterior i només un 9% ha tingut decrements. Comparant amb l’agost de 2019, un 78% d’empreses ha augmentat vendes i un 22% més les ha disminuït.

Pel que fa a l’immobiliari comercial, l’actualització dels contractes de lloguer dels establiments Comertia s’ha resolt amb increments per al 81% de les empreses. En alguns casos la pujada ha estat en base a l’IPC interanual (per sobre del 10%) i en altres ha estat un increment més raonable, al voltant del 3%. Un 18% de les empreses ha arribat a acords amb els propietaris per congelar el preu de lloguer aquest any o negociar a la baixa, per fer front a la conjuntura econòmica actual.

No obstant, els efectes de l’elevada inflació es deixen notar poc en el consum: el 56% dels empresaris afirma que estan mantenint vendes i un 17% ha notat augments en el seu sector.

Pla d’Estalvi Energètic i afectació al comerç

Les empreses de Comertia estan d’acord en l’adopció de mesures per reduir l’efecte climàtic, ara bé, la majoria sostenen que aquestes mesures haurien d’haver estat consensuades amb el sector. Una de cada cinc empreses considera que 27 graus és una temperatura massa elevada, de manera que s’acolliran a la normativa laboral del RD 486/1997 per a mantenir la temperatura a 25 graus o bé s’acolliran a la normativa del sector sobre seguretat alimentària. 

Pel que fa a les vendes per categories d’activitat d’aquest mes d’agost comparades amb el mateix mes de 2019, novament destaca el sector d’Alimentació Bàsica (22,7%), seguit de Moda (14,5%), Alimentació no bàsica (14,1%), Llar (10,4%), i Complements de la persona (6,9%). Restauració (1,9%) i Altres (3%) també han tingut augments i Oci i cultura encara es situa per sota de les vendes pre-pandèmia.

Atenent a les vendes sectorials d’aquest mes d’agost en comparació amb el mateix mes de l’any anterior (2021), el sector que més ha destacat és Oci i Cultura (74,4%) principalment perquè l’any anterior va patir fortes restriccions. La resta de sectors s’estan recuperant també amb força optimisme, la majoria amb augments de vendes de dos dígits: Restauració (27,1%), Moda (14,4%), Alimentació Bàsica (11,8%) o Llar (11,7%).

 Vendes sectorials mes d’agost 2022 respecte del 2021

 La mitja de creixement de la venda online a l’agost respecte el  mateix mes de l’any 2021 és de: 12,4%.

Moda, amb un creixement del 25,8% manté la posició com a sector per excel·lència en vendes online, seguit d’Oci i Cultura (17%) i Llar (12,4%). La  resta de sectors mantenen unes vendes online més estables i minoritàries en el conjunt de la seva facturació.

La mitjana del pes de la venda online al mes d’agost s’ha situat en un 7,1%. Novament les empreses de la categoria de Moda i Oci i cultura són les que han registrat més creixements de vendes aquest mes, seguit d’Altres (automoció i serveis), Restauració (4,7%), Equipament de la Llar (3,8%), Complements de la persona (2,8%) i Alimentació (2,4%) que es manté encara com a sector amb una venda més presencial.

Les empreses de Comertia han inaugurat vuit punts de venda aquest mes d’agost, i han tancat dos més.

La contractació aquest mes d’agost s’ha mantingut força estable: un 67% dels associats ha mantingut plantilla, el 19% l’ha incrementat i un 14% l’ha disminuït. La previsió de cara al mes de setembre segons el 24% dels empresaris és augmentar plantilla, pel 67% mantenir-la i pel 10% reduir.

 Finalment, la previsió de vendes dels empresaris pel mes de setembre és del 9,3% respecte del mateix mes de 2021.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de setembre de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.