La inflació situa l’Indicador de Retail de Comertia en un 13,2% al febrer, respecte del mateix mes de l’any anterior

El volum d’unitats venudes durant el mes de febrer només ha crescut un 2,4%, fet que denota l’impacte de la inflació en el sector.

Gràfic comparatiu de vendes actuals versus mateix any anterior 

Barcelona, a 3 de març de 2023.Les vendes dels establiments de Comertia van créixer un 13,2% durant el mes de febrer del 2023 en comparació amb les dades de facturació del segon mes de l’any del 2022, segons les dades recollides per l’Indicador Retail Comertia. Ara bé, el volum d’unitats venudes ha crescut només un 2,4%, fet que constata novament, l’impacte de la inflació en el sector.

Igual que al mes de gener, els resultats dels sectors de la restauració i l’oci i cultura són els que més han impulsat la mitjana de les vendes de Comertia, donat que el mateix mes de l’any anterior aquests sectors encara patien restriccions a causa de la Covid. Separant aquests sectors, el creixement de vendes de Comertia al febrer es situa en un 9,9%.

Pel que fa a l’evolució del consum aquest mes, el 72% dels empresaris de Comertia afirma que l’import de tiquet mig ha estat més alt que el mes de febrer de l’any anterior, però amb diferències: d’aquest 72%, el 43% ha venut menys tiquets, un 24% ha venut més tiquets que el mateix mes de l’any anterior i un 5% ha venut igual però amb un import de tiquet mig més alt. Un 18% dels empresaris ha mantingut un import de tiquet mig similar a l’any passat, i un 9% més ha registrat tiquet mig més baix.

Analitzant les partides de costos en el que portem d’any, els empresaris de Comertia destaquen com a principal despesa, l’increment dels costos energètics i de producte, seguit dels costos de personal, lloguers i costos logístics. Malgrat la complicada conjuntura, les empreses de Comertia segueixen apostant per la millora de la competitivitat empresarial, invertint en projectes de digitalització, sostenibilitat i persones, principalment.

En conjunt, el 85% de les empreses de Comertia assegura haver incrementat la seva facturació durant el mes de febrer, un 5% les ha mantingut i un 10% afirma que hauria disminuït el seu volum de vendes respecte al febrer del 2022. Les empreses de Comertia pronostiquen un increment de l’11,5% de la facturació al mes de març.

Gairebé totes les categories d’activitat de Comertia han crescut a doble dígit al febrer

Per segon mes consecutiu, l’indicador Retail Comertia ha identificat creixements en totes les categories d’activitat, i pràcticament tots a doble dígit. En aquesta ocasió, l’oci i la cultura ha estat el sector productiu que més ha crescut al febrer, amb un increment del 28,7%. Altres sectors d’activitat com Moda (12%), Restauració (13,8%) i Complements de la persona (12,1%), han tingut creixements. Per la seva banda, l’Alimentació Bàsica (10,5%) i l’Alimentació no bàsica (10,2%) han compartit creixement molt similar, i Llar (7,3%) també ha registrat un increment més moderat. El sector Altres, -que inclou serveis, assegurances, telefonia i motor-, ha tingut un creixement més discret, del 2,4%.

La mitjana de creixement de la venda online es situa en un 8% al febrer 

L’evolució de les vendes online segueix una tendència inferior a les vendes globals. Aquest mes de febrer, la mitja de creixement de les vendes online s’ha situat en un 8%, quatre punts per sobre del mes de gener (1,3%).

Segons les dades recopilades per l’indicador de Retail Comertia les vendes online mantenen una tendència més moderada, amb forts augments en alguns sectors com Moda (16,1%), Llar (14,3%), Oci i Cultura (12,6%), Altres -que inclou serveis, assegurances, telefonia i motor- (4,9%). La Restauració (-2,4%) i l’Alimentació no bàsica (-1,2%) han tingut decreixements.

En el gràfic de tendència anual de les vendes per internet s’observa que després d’un Black Friday i una campanya de Nadal caracteritzats per unes vendes més presencials, les vendes online comencen a recuperar-se una mica aquest mes de febrer situant el pes mig de la venda online respecte del volum de facturació, en el 6,3%.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 3 de març de 2023.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.