La campanya de Nadal i Reis no salva les vendes: variació mensual del -15% al desembre

Les darreres restriccions al comerç anunciades pel Govern posen contra les cordes al sector que ha tancat 2020 amb -20,6% de facturació respecte l’any anterior.

Al mes de desembre, les vendes a centres comercials han registrat un descens del -38%.

Els comerços adherits a Comertia han tancat 2020 amb una variació mensual de vendes de -15,2% que, sense tenir en compte Alimentació Bàsica, la variació se situa en -19,4%. Al mes de gener, amb les restriccions anunciades pel Govern pels pròxims deu dies, principalment el confinament perimetral municipal i el tancament de centres comercials i del comerç no essencial de més de 400 m2 els caps de setmana, els comerciants preveuen un descens del -18% en ple període de rebaixes.

Mitjana de vendes totals (en %) mes de desembre de 2020

Mitjana de vendes totals (en %) mes de desembre ) de 2020 (sense alimentació bàsica)

El mes de desembre s’ha saldat en positiu per Alimentació Bàsica (19,3%), Equipament de la Llar (2,4%) i Altres -automoció i serveis- (4,5%), la resta de sectors d’activitat han tingut davallada en les vendes. Els sectors més afectats aquest mes han estat Oci i Cultura (-54,7%) i Restauració (-47%), tot i que també el consum ha disminuït molt en Moda (-21,1%), Alimentació no bàsica (-9,6%) i Complements de la persona (-0,8%).

Gràfic de vendes desembre per sectors d’activitat comercial

En canvi, la variació anual de la venda online al 2020 ha estat de 114,2% en el conjunt d’establiments de Comertia

Tots els sectors de Comertia excepte Oci i Cultura (-21,3%) pel seu format més presencial, han vist augmentar les seves vendes online aquest any. El creixement més pronunciat ha tingut lloc en els sectors d’Alimentació (200,6%), Equipament de la Llar (97,4%), Moda (93,4%) i Complements de la persona (45,8%).

La variació anual de vendes del conjunt d’empreses Comertia se situa en -20,6%

Atenent a les vendes quadrimestrals, observem que Comertia tanca l’any amb tots els quadrimestres en negatiu: l’estat d’alarma i el confinament total va ser el que va castigar més les vendes.

Al mes de gener està previst que gairebé una de cada dues empreses faci acomiadaments.

El 41% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de l’any anterior i un 59% les ha disminuït. De cara al mes de gener, el 46% té previst fer acomiadaments, el 8% de les empreses té previst fer noves contractacions i el 46% es mantindrà igual.

La previsió de vendes dels empresaris de cara al mes de gener és -17,8%

La percepció de vendes dels empresaris de Comertia és negativa pel mes de gener, per les restriccions anunciades pel Govern.

Gràfic comparatiu de l’indicador retail Comertia amb l’índex INE i IDESCAT

Els tres indicadors mantenen la tendència de la corba, si bé l’indicador de Comertia marca un descens de vendes més pronunciat.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de gener de 2021.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.