Informe de Remuneracions Comertia Ceinsa 2021-2019

Les posicions tecnològiques en retail incrementen un 6% després de la pandèmia

L’increment de la remuneració mitja en el sector ha estat d’un 2%, motivada per les posicions més demandades: manteniment, logística i tecnologia.

Durant la pandèmia, el sector retail ha mantingut la seva competitivitat salarial respecte del mercat general.

Barcelona, a 12 de juliol de 2022. – L’escenari convuls dels darrers dos anys ha provocat que la majoria d’organitzacions de retail hagi hagut d’ajustar les seves estructures i models organitzatius a les noves circumstàncies. Amb un IPC des de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2021 d’un 7%, la majoria de posicions de l’ISR han perdut poder adquisitiu. Les úniques posicions que han vist incrementar el seu salari mig per sobre d’aquesta xifra són les vinculades a logística (8,95% del Cap de Magatzem), i manteniment (8,84% al Cap de Manteniment). Les posicions tecnològiques han tingut també un creixement important, entorn a un 6% 6%, principalment en els perfils de Programador i Analista Programador.

L’increment de la remuneració mitja en el sector ha estat aproximadament d’un 2%, una dada similar a l’increment salarial del mercat durant el mateix període (més o menys un 2,5%), fet que mostra que malgrat la crisis de la Covid, el sector retail ha mantingut la seva competitivitat salarial respecte del mercat general. L’increment mig de la majoria de posicions en el punt de venda (responsable, venedor, venedor tècnic, etc.,) també ha estat al voltant d’un 2%, encara que s’ha produït un efecte curiós: els salaris més baixos han tingut importants creixements, segurament degut a l’increment del SMI (salari mig interprofessional) situant alguns creixements fins i tot per sobre del 15%. En l’altre extrem, els salaris més alts, han vist reduïda la seva retribució, en percentatges al voltant del -4%. Això ha provocat una reducció de la diferència salarial entre els salaris més alts i els més baixos, com per exemple el lloc de venedor, que ha reduït el seu ventall salarial d’un 2,27 a un 1,91.

L’única posició que ha vist incrementar la seva retribució en tots els centils, ha estat la de Venedor Tècnic (entre un 3,95% i un 37,16%). Un cop més, l’informe de remuneracions ha constatat com les posicions més tècniques són les més buscades en el mercat.

Una altra dada interessant és que en el darrer informe, la posició de Responsable/Director-a de botiga la presència de dones era d’un 64% i s’ha detectat una evolució en l’estudi actual, arribant a un 75% de presència de les dones en aquest càrrec professional a l’actualitat.
En les posicions directives, els ocupants continuen sent majoritàriament homes, en alguns cossos en percentatges per sobre del 70% com logística, expansió i IT, on aquests percentatges encara són més alts. Segons Josep Capell, CEO de Ceinsa “aquests percentatges són similars a la pràctica de la resta del mercat”.

Previsions per 2023
L’entorn tan canviant fa difícil preveure l’evolució salarial del sector. Per una banda, la pressió de l’elevat IPC, la falta de talent en determinades posicions i el canvi de preferències laborals de les noves generacions (internacionalització, teletreball, conciliació, etc.) genera una pressió alcista en les noves contractacions i, per tant, en la massa salarial ja existent, i/o en la contractació de perfils més juniors o amb menys capacitats. Per altra banda, una previsible desacceleració de l’economia per a finals d’any o 2023, amb una pujada dels tipus d’interès i un refredament del consum, pot provocar que el retail torni a convertir-se, com ho ha fet històricament, en un sector refugi enfront altres sectors, i que això l’ajudi a mantenir un creixement salarial més controlat.

Informe de Remuneracions Comertia – Ceinsa (2019-2021)
Comertia encarrega a l’empresa Ceinsa cada dos anys l’elaboració d’un estudi sobre la retribució en el sector retail , que comprèn una bona mostra d’empreses associades així com altres cadenes de retail del país L’objectiu de l’estudi és , d’una obtenir una radiografia real de l’evolució salarial en el sector retail, a ixí com identificar els perfils professionals que hi ha en una empresa comercial per tal de servir de manual per a ls directors generals i de recursos humans a l’hora d’ organitzar plantilles i obtenir una descripció de les diferents posicions professionals en una empresa de distribució.
L’informe de remuneracions COMERTIA/CEINSA s’elabora cada dos anys des de l’any 2003 , i en aquesta desena edició s’ha realitzat sobre una mostra de 24 empreses comercials, que sumen 46.837 treballadors.

A banda de les retribucions, l’estudi incorpora també una radiografia de fins a 49 perfils professionals del sector retail que descriuen les seves principals funcions i responsabilitats, a banda del rang salarial.

Sobre Comertia
Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.
Més informació: www.comertia.net