Els sectors de la restauració i l’oci i cultura impulsen les vendes dels establiments de Comertia: creixen un 17,2% al gener respecte als resultats del mateix mes de l’any 2022

La restauració i l’oci i la cultura són els sectors que més van incrementar la seva facturació al gener respecte a les dades del mateix mes de 2022, quan encara hi havia vigents restriccions en la mobilitat, el comerç, l’oci i la restauració.

L’indicador de Comertia identifica un cert optimisme en el sector del retail per al mes de febrer, que preveu un creixement interanual de les vendes de l’11,5%.

Gràfic comparatiu de vendes actuals versus any anterior 2021/2022

Barcelona, a 2 de febrer de 2022.Les vendes dels establiments de Comertia van créixer un 17,2% durant el mes de gener del 2023 en comparació amb les dades de facturació del primer mes de l’any del 2022, segons les dades recollides per l’Indicador Retail Comertia. El creixement, marcat per l’afectació de les mesures de contenció de la Covid-19 encara vigents durant el mes de gener de l’any passat, consolida la recuperació del sector retail a Catalunya, que torna accelerar el seu creixement després d’un quart trimestre del 2022 amb increments en la facturació més discrets.

Segons les dades de l’indicador, el volum d’unitats venudes durant el primer mes de l’any també ha crescut, però ho ha fet de forma més tímida que el volum de facturació (8,5% vs 17,2%) deixant entreveure l’impacte de la inflació en el sector. En termes generals, el 92,5% de les empreses de Comertia assegura haver incrementat la seva facturació durant el mes de gener. Pel contrari, només un 7,5% afirma que hauria disminuït el seu volum de vendes respecte al gener del 2022. D’altra banda, les empreses de Comertia pronostiquen que la seva facturació també creixerà al mes de febrer amb un increment de les vendes de l’11,5%.

L’indicador Retail Comertia identifica creixements en totes les categories d’activitat, però amb diferències. Així, la restauració i l’oci i la cultura són els sectors productius que més creixen al mes de gener, amb increments del 30,1% i el 25,6% respectivament. Justament, aquests dos sectors van ser els que més van patir les restriccions imposades pel govern ara fa un any per contenir la Covid-19. El tercer sector que més creix al mes de gener és l’alimentació no bàsica (+22,2%), seguida dels complements personals (+20,5%). A l’altre cantó de la balança trobem els sectors de l’alimentació bàsica i l’equipament de la llar, que obtenen creixements més discrets (+8,9% i +7% respectivament).

Més de la meitat de les empreses retail espera créixer al 2023

Tot i la incertesa del context econòmic i polític del país i l’increment de la inflació viscuda els darrers mesos, les empreses de Comertia mostren cert optimisme de cara al 2023. Segons dades de l’Indicador Retail Comertia, el 55% de les companyies espera créixer al llarg de l’any, mentre que un 42,5% preveu consolidar la facturació de l’any anterior. Només un tímid 2,5% de les empreses afirma que preveu alguna disminució en la facturació de l’any respecte al 2022. L’obertura de nous establiments a peu de carrer és l’opció preferida per a les empreses Comertia que tenen previst créixer al 2023; una opció preferida per davant de l’obertura en centres comercials o de la creació de comerços electrònics i market places.

Aquest creixement del sector retail es donaria tot i patir un encariment considerable dels lloguers comercials produïts pel context inflacionari del país. L’índex de preus de consum (IPC) va tancar el 2022 amb un creixement del 5,8%, i el 71% de les empreses de Comertia afirmen que aquest creixement s’ha vist reflectit en el preu dels seus lloguers comercials. Pel contrari, el 29% restant d’empreses han aconseguit limitar o fins i tot mantenir el preu dels lloguers de l’any anterior.

La venda online del sector retail recula

Tot i el creixement absolut de facturació al mes de gener en tot el sector retail, l’indicador de Comertia identifica un cert decreixement en les vendes online. Segons les dades recopilades, la venda a través d’internet va disminuir un 1,3% al mes de gener, seguint la tendència dels mesos de novembre i desembre. Si bé el comerç electrònic va cobrar gran importància durant els anys de restriccions produïdes per l’impacte de la pandèmia, alguns sectors han vist decréixer la seva facturació a través d’internet en els darrers mesos.

Més concretament, al mes de gener les categories d’activitat que han patit davallades majors en la facturació online han estat l’equipament de la llar (-22,4%), l’alimentació no bàsica (-8,2%) i la restauració (-5,1%). La resta de sectors han mantingut o han experimentat lleugers increments en la facturació online durant el primer mes de l’any. A l’altra banda destaquen els sectors de l’alimentació bàsica i l’oci i la cultura que sí han aconseguit incrementar el seu pes a internet, ho han fet un 5,3% i un 8,5%, respectivament.

La moda i l’oci i la cultura són els sectors amb un major pes de la venda online en la seva activitat econòmica, representant el 8,8% i el 7,8% de les vendes totals respectivament. El segueixen els complements personals (3,8%), l’alimentació no bàsica (3,5%) i la restauració (3,4%). En canvi, el comerç electrònic és encara irrisori en altres sectors econòmics com l’equipament de la llar (1,8%).

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, del 31 de gener al 2 de febrer de 2023.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net