Els establiments de Comertia impulsen les vendes un 2,1% a l’octubre
  • El 84% dels empresaris de Comertia preveu que les compres es faran amb més antelació per aquest Black Friday i el 65% creu que la gent farà més despesa que l’any anterior.
  • La despesa s’ha decantat aquest mes d’octubre cap a l’Oci i la Restauració, tot i que aquests sectors encara no recuperen la normalitat pre-pandèmia.
  • De cara al 2022, el 57% de les marques de Comertia té previst expansionar-se i augmentar la xarxa de punts de venda.
  • Les principals preocupacions dels empresaris actualment són la inflació i la possible afectació en el consum a causa de l’obligada pujada de preus dels productes.

Les vendes dels mesos de març, abril i maig de 2021vs 2020 només tenen en compte els establiments oberts.

Barcelona, a 4 de novembre de 2021. – L’indicador de vendes dels establiments de Comertia ha augmentat durant el mes d’octubre en un 2,1% en comparació amb el mateix mes de l’any 2019, i s’enlaira fins a un 44% d’augment respecte el mateix mes de l’any anterior (2020).

En la conjuntura actual, les principals preocupacions dels empresaris són la possible afectació en el consum a causa de l’obligada pujada de preus dels productes (33%), l’alt cost dels subministraments (25%), la inflació (21%) o la manca de productes (14%), principalment.

En termes globals les dades milloren mes a mes, amb un 68% de les empreses ha augmentat vendes respecte el mateix mes de l’any 2020, un 2% les ha mantingut i un 30% les ha disminuït. Comparant amb les vendes del mes d’octubre de 2019, un 60% d’empreses ha tingut augments i un 40% ha tingut descens.
El consum segueix en alça per segon mes consecutiu i recupera la normalitat d’abans de la pandèmia, tot i que ho fa de manera desigual en funció de la categoria d’activitat.

En el següent gràfic es mostra les vendes per sectors d’activitat d’aquest mes d’octubre respecte el mateix mes de 2020. El que observem és una clara preferència de consum en àrees que impliquen gaudir de la vida i viure experiències. En aquest sentit, els sectors que han experimentat un major volum de vendes han estat Oci-Cultura (+174%) i Restauració (+150,4%), sectors que fa un any estaven tancats o amb grans restriccions per la Covid-19. Segueix Moda (30%), Complements de la persona (19,2%), i Alimentació no bàsica (18,1%).


Vendes sectorials octubre 2021 vs octubre 2020

Ara bé, si comparem les vendes d’aquest mes amb les del mateix mes d’octubre de 2019, observem que la recuperació o la normalitat en vendes, encara no ha arribat per aquests dos sectors d’activitat, Restauració (-13,1%) i Oci-Cultura (-12,3%), com tampoc, en l’Alimentació no bàsica (-9%) o en Automoció i Serveis (-6,9%). Els sectors que estan tenint un millor comportament han estat Moda (13,2%), Alimentació Bàsica (11,9%), Complements de la persona (5%) i Equipament de la Llar (4,9%).

Vendes sectorials octubre 2021 vs octubre 2019

Les vendes online han augmentat de mitja un 73,2% al mes d’octubre respecte el mateix mes de 2019

En conjunt, el pes de la venda online de les marques de Comertia representa de mitjana un 5,4% sobre la facturació total. El sector Moda (7,4%) és el que més pes de facturació online té respecte les vendes totals; seguit d’Automoció (4,7%), Complements de la persona (3,5%), Restauració (3,2%) i Llar (2,7%).

Pel que fa l’expansió a Comertia, el 41% de les empreses té previst ampliar la xarxa de punts de venda físics de cara al 2022, el 51% preveu mantenir-se estable, i el 8% probablement la reduirà. El 44% de les empreses de Comertia té previst potenciar el canal online per créixer. El 10% de les empreses contempla com a repte la internacionalització per l’any vinent.

Les empreses de Comertia han obert 9 establiments durant l’octubre i han tancat dos. La previsió de vendes pel mes de novembre és créixer un 22,7% respecte del mateix mes de 2020.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, del 2 al 4 de novembre de 2021.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.