Els establiments de Comertia contrauen les seves vendes un -31,1% al febrer

Sense tenir en compte alimentació bàsica, el descens de vendes arriba a -36%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

La caiguda de vendes d’aquests mesos de gener i febrer ha estat principalment a causa del tancament els dissabtes, el dia de més venda de la setmana, i el tancament de centres comercials i establiments de més de 400m2.

Gairebé dues de cada tres empreses (62%) estan ampliant o intentant ampliar línies de finançament i crèdits per poder fer front a la situació.

Comertia exigeix compensació econòmica per fer front a aquesta situació.

L’indicador de retail Comertia mostra un descens de vendes del -31,1% respecte al mateix febrer de l’any anterior, amb un 82% d’empreses que ha tingut disminució de vendes aquest mes. L’indicador de retail suma ja un any amb vendes negatives i a les empreses de Comertia els manca oxigen: gairebé dues de cada tres empreses de Comertia (62%) estan intentant ampliar la línia de crèdit o ampliar terminis de pagament. Un 23% no ha demanat crèdit ICO, i un 15% més es manté amb l’ICO o l’està començant a retornar.

Mitjana de vendes totals (en %) mes de febrer de 2021

Mitjana de vendes totals (en %) mes de febrer de 2021 (sense alimentació bàsica)

Aconseguir liquiditat és el gran repte de les empreses de Comertia: el 45% de les empreses es financen amb recursos externs (bancs, crèdits, ICOs,..); el 4% amb la venda d’actius immobiliaris o patrimonials; el 13% redistribuint les inversions del grup entre les diferents línies de negoci, i el 38% reinvertint el benefici del negoci.

Segons el president de Comertia, David Sánchez, “les empreses del sector comerç, restauració i oci estan sent les grans perjudicades en aquesta pandèmia, i necessitem ajudes directes com a compensació dels tancaments i constants cessaments d’activitat, per tal d’evitar la destrucció d’ocupació o el tancament definitiu d’empreses.”

Gràfic de vendes febrer per sectors d’activitat comercial

Les vendes dels productes d’alimentació bàsica han augmentat un 10,4%, mentre que les de la resta de productes han disminuït: Equipament de la Llar (-10,2%), Altres (-14%), Complements de la persona (-23,2%), Moda (-46,2%), Alimentació no bàsica (-34,7%), Oci i Cultura (-63,4%) i Restauració (-55,6%).

La mitja de creixement de la venda online és de 84,4%

Tots els sectors de Comertia excepte Altres (benzineres i serveis) pel seu format més presencial, han vist augmentar les seves vendes online aquest mes, amb una mitja creixement de 84,4%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Alimentació (118,9%) i Complements personals (154,7%) són els dos segments d’activitat amb més demanda en línia per part dels consumidors.

En relació amb l’ocupació, el 58% de les empreses ha mantingut plantilla aquest mes de febrer, el 14% l’ha incrementat i un 28% més l’ha disminuït. La previsió de cara al mes de març és que el 16% de les empreses augmentin la seva plantilla, el 60% la mantingui i un 23% més la redueixi.

Les empreses de Comertia han tancat 12 establiments aquest mes de febrer i han obert 2.

El 28% de les empreses de Comertia ha patit algun ciberatac en el període de pandèmia

El 28% de les empreses de Comertia ha experimentat atacs informàtics des de que va començar la pandèmia. D’entre els casos més habituals destaquen encriptació de la informació, ERP o bases de dades impossibilitant poder operar, robatoris d’arxius i documents, phising i factures fictícies, ciberatacs de Rússia i Xina, i intents de robar dades de clients.

La previsió de vendes dels empresaris pel mes de març és +4,5%

La previsió de vendes dels empresaris de Comertia de cara al mes de març és positiva, esperant poder començar a recuperar certa normalitat del consum. Els empresaris auguren un augment de vendes de +4,5%, principalment per l’augment de vacunacions i la millora dels indicadors, l’obertura progressiva d’establiments comercials i la recuperació dels dissabtes com a dia clau de venda.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 3 de març de 2021.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.