Els establiments de Comertia augmenten un 11,9% les vendes a l’octubre, respecte el mateix mes de l’any anterior

Aquest mes d’octubre la climatologia ha afavorit les vendes dels sectors de Restauració, Oci i Cultura i Complements de la persona, mentre la Moda ha patit una davallada de vendes.

El 58% de les empreses de Comertia es mostra optimista amb la previsió de vendes per la campanya del Black Friday; un 32% de les marques no participa.

Vendes totals mes d’octubre respecte del mateix mes de l’any 2021.

 Barcelona, a 3 de novembre de 2022. – Els establiments de Comertia han tancat el mes d’octubre amb un increment de vendes de l’11,9% respecte el mateix mes de l’any anterior, tot i que la mitja de creixement en volum d’unitats ha estat del 0,5%. Per tant, el resultat de vendes de l’indicador reflecteix l’increment de vendes de preus derivats de la inflació, més que no pas un augment de vendes en unitats de productes o serveis. De fet, el 61% de les empreses ha vist reduir el nombre de tiquets en aquest mes d’octubre, reflectint una certa contenció en el consum.

La majoria de les empreses familiars de Comertia estan aplicant mesures d’estalvi per pal·liar o reduir els elevats costos: el 66% de les empreses està renegociant o reduint costos de serveis, un 58% negocia compres de producte amb proveïdors, un 55% està renegociant lloguers, un 36% està adaptant i reduint costos de personal i un 22% més està tancant contractes amb tarifes elèctriques fixes per poder tenir previsió.

Un 72% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de 2021, un 5% les ha mantingut i un 23% les ha disminuït. Pel que fa al personal, el 62% dels associats ha mantingut plantilla aquest octubre, mentre un 23% l’ha incrementat i un 15% l’ha disminuït. De cara al novembre, el 24% de les empreses té previst fer noves contractacions, un 66% preveu mantenir-se igual i un 11% més té previst reduir plantilla. 

Analitzant les vendes per sectors, observem que les altes temperatures d’aquest mes d’octubre han propiciat la venda de sectors lligats al benestar i al gaudir, com la Restauració (41,3%), Oci i cultura (24,1), Complements persona (19,3%) i Alimentació no bàsica (14,7%). En canvi, sectors més vinculats al textil, com la Moda (-6,5%) i la Llar (2,8%) han tingut un retrocés en les vendes respecte altres mesos i amb relació a una època tradicionalment molt bona en vendes. Tot i això, les empreses de Comertia esperen una campanya de Black Friday bona o similar a l’any passat (58%); el 32% de les empreses no participa de la gran campanya anual de descomptes.

Pel que fa a la venda online del mes d’octubre, la mitja de creixement respecte el mateix mes de 2021 ha estat d’11,3%.

Com el mes anterior, el sector complements de la persona ha estat el que ha liderat les vendes (29,8%), seguit d’Alimentació (14,5%), Llar (10,2%) i Oci i Cultura (9,7%).

La mitjana del pes de la venda online, que fa referència al percentatge total de la facturació obtingut a través del canal online, s’ha situat en un 6,6% aquest mes d’octubre. Les empreses que més venen on line són Moda, amb un pes de 10,6% respecte del total de facturació, Altres (9,3%), Oci i cultura (6,9%), Complements de la persona (3,3%), Equipament de la llar (2,8%) i Alimentació (2,7%).

Pel que fa a les obertures, aquest és el primer mes de l’any en què les empreses de Comertia han obert menys punts de venda que tancaments: en conjunt, han obert 4 punts de venda i n’han tancat 10.

La previsió de vendes dels empresaris de Comertia pel mes d’octubre ha estat molt realista: van augurar un 11,7% i el resultat real ha estat de l’11,9%. De cara al mes de novembre, la previsió de vendes és de +10,4%.  

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 3 de novembre de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.

Més informació: www.comertia.net.