Els establiments de Comertia augmenten un 10,8% les vendes al juliol, respecte 2019

Comertia demana al Govern espanyol un pla energètic més flexible per reduir l’efecte del canvi climàtic.

Gràfic comparatiu de vendes totals mes de juliol respecte del mateix mes de l’any anterior 2021 i 2019.

 Barcelona, a 4 d’agost de 2022. – El consum als establiments de Comertia continua augmentant moderadament malgrat la incertesa econòmica actual amb creixements de vendes a dos dígits en els últims dos mesos juny i juliol (10,6% i 10,8%, respectivament). Ara bé, la perspectiva de negoci dels empresaris familiars de retail per aquest segon semestre és d’estancament en el consum (54%), debilitat i decreixement (29%); només un 17% dels empresaris opina que el consum seguirà creixent.

Pel que fa al pla anunciat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Comertia es mostra favorable a l’estalvi energètic, però demana major flexibilitat i intervenció pública, tant en ajudes econòmiques per la instal·lació de plaques solars o adaptació a la normativa que proposa el govern, com per contribuir amb millores en l’enllumenat públic.

Aquest mes de juliol, el 91% de les empreses ha registrat augment de vendes aquest mes de juliol respecte el mateix mes de l’any 2021, i només un 9% les ha disminuït. Comparant amb el mateix mes de juliol de pre-pandèmia (2019), el 66% de les empreses ha registrat augments de vendes i un 34% més les ha disminuït. La forta onada de calor del mes de juliol, amb una mitja de temperatura de 27º, ha reduït l’afluència a botigues, tot i que el consum s’ha compensat amb el turisme, especialment en les botigues de centre ciutat. 

Per fer front a la inflació els empresaris de Comertia principalment estan revisant la política de productes i preus (47%) i reduint costos (39%). Segons David Sánchez, president de Comertia, “la inflació ha provocat un augment de preus que es veu reflectit amb un augment de vendes però amb una disminució de marges.”  

Si bé al juny va créixer la contractació, aquest mes de juliol l’ocupació ha estat més estable, amb un 65% dels socis que ha mantingut plantilla, un 29% que l’ha augmentat i un 6% que l’ha reduït. De cara al mes d’agost, el 21% de les empreses té previst augmentar, un 62% d’empreses mantindrà plantilla i un 18% més la reduirà. Després de la pandèmia, a les empreses de Comertia els està costant trobar persones per a treballar al comerç i la restauració, així com consolidar els equips; un dels grans reptes del sector retail és la captació de nou talent o talent jove. 

Quant a la previsió de vendes pel mes d’agost, els empresaris confien en què el consum segueixi sent favorable, pronosticant un augment de vendes del 11,3% respecte del mes d’agost de 2021. 

Respecte a les vendes per categories d’activitat d’aquest mes de juliol comparades amb el mateix mes de 2019, per primer cop des de la pandèmia, tots els sectors han registrat un augment de vendes per sobre 2019, destacant els sectors d’Alimentació Bàsica (25,2%), Alimentació no bàsica (22,7%), Restauració (12,4%), i Oci i cultura (11%). Equipament de la Llar (7,3%), Complements de la persona (3,2%) i Moda (2,5%) també han registrat augments tot i que més moderats aquest mes de juliol. 

Atenent a les vendes sectorials comparades amb el mateix mes de juliol de l’any anterior, tots els sectors han tingut augment de vendes, si bé la categoria que ha tingut un creixement més elevat aquest mes de juliol ha estat Oci Cultura (56,6%), ja que el sector el passat mes de juliol encara patia moltes restriccions. La restauració (37,3%), Alimentació no bàsica (21,9%), Moda (20,7%), Complements de la persona (17,2%) són la resta de categories que han tingut creixements a dos dígits aquest mes de juliol respecte del juliol anterior (2019). 

Pel que fa a la venda online, el comportament del consum varia segons la categoria d’activitat. Pel que fa als augments de la venda online la mitja de creixement de la venda online respecte el 2021 és de: 1,2%.

Moda, amb un creixement del 16% és el sector per excel·lència en vendes online, seguit d’Oci i Cultura (9,8%). Aquest mes, la resta de sectors han vist disminuir les seves vendes online. 

La mitjana del pes de la venda online al mes de juliol s’ha situat en un 7,3%. Novament les empreses de la categoria de Moda i Oci i cultura són les que han registrat més creixements de vendes aquest mes, seguit de Restauració, Equipament de la Llar, Complements de la persona i Alimentació.

Les empreses de Comertia han inaugurat dos punts de venda aquest mes de juliol, i han tancat dos més. 

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 3 d’agost de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.