Els establiments Comertia augmenten un 14,4% les vendes al setembre, respecte el mateix mes de 2019

L’indicador de Retail Comertia segueix amb resultats positius, amb uns increments de vendes que reflecteixen l’augment de preus derivat de la inflació però no més unitats venudes.

Evolució de l’Indicador de Retail Comertia – Vendes totals mes de setembre respecte del mateix mes de l’any 2021 i 2019. 

Barcelona, a 5 d’octubre de 2022. – Les vendes a Comertia continuen a l’alça. Amb aquest mes de setembre ja sumen sis mesos consecutius amb vendes per sobre de l’any pre-pandèmia (2019). Comparant amb 2021, la mitja de vendes d’aquest mes de setembre se situaria en un 18,1%. Tot i els bons resultats, la variació de vendes en unitats venudes respecte l’any anterior es situa en un 5,5%, és a dir, que el resultat de vendes de l’indicador reflecteix l’increment de vendes de preus derivats de la inflació, més que no pas un augment de vendes en unitats de productes o serveis. A més a més, les empreses de retail associades estan assumint importants augments de costos aquest 2022 respecte 2021: pel que fa als salaris, els costos han incrementat de mitjana un 5,4%, i pel que fa als costos mig de producte, l’increment s’enfila al 12,7%.

Analitzant les vendes per categories d’activitat comparant amb dades d’abans de la pandèmia, els sectors que més han crescut en vendes aquest mes de setembre són Alimentació Bàsica (32,1%), Moda (24,9%), Equipament Llar (21,9%) i Complements Persona (11,4%), Alimentació no bàsica (5%), mentre altres sectors com Altres han disminuït les seves vendes (-5%). 

Atenent a les vendes sectorials d’aquest mes de setembre en comparació amb el mateix mes de l’any anterior (2021), els creixements són molt més notoris. Els sectors amb més alça de vendes aquest mes -en relació amb setembre de 2021- han estat els que van patir més restriccions l’any passat: Restauració (32,6%) i Oci i Cultura (29,6%). La resta de sectors s’estan recuperant també amb força optimisme, la majoria amb augments de vendes de dos dígits: Complements persona (20,1%), Llar (18,9%), Moda (12,4%), Alimentació Bàsica (11,8%) i Alimentació no bàsica (9,3%).

Pel que fa a la venda online del mes de setembre, la mitja de creixement respecte el mateix mes de 2021 ha estat de 9,7%.

I analitzant les vendes online per sectors, s’observa un repunt de vendes en Complements de la persona (23,3%), seguit de Moda, amb un creixement del 19%, Llar (15,5%) i Oci i cultura (7,3%).  La Restauració a Comertia és eminentment presencial.   

La mitjana del pes de la venda online, que fa referència al percentatge total de la facturació obtingut a través del canal online, ha disminuït força aquest mes de setembre, situant-se en un 4,8%. (Mes d’agost 7,1%). Les empreses d’Equipament de la Llar lideren les vendes online (9,5%), seguit de Moda (5,7%), Oci i cultura (5,4%), Restauració (4,7%), Complements de la persona (2,9%), Altres (3,3%), i Alimentació (2,7%).

Les empreses de Comertia han inaugurat 4 punts de venda aquest mes de setembre, i han tancat tres més.

La contractació al mes de setembre ha augmentat un 22%, mentre un 71% dels associats ha mantingut plantilla, i un 7% més l’ha disminuït. La previsió de cara al mes d’octubre és augmentar plantilla, segons el 21% dels empresaris, el 70% la mantindrà i un 9% preveu una reducció. 

Per últim, la previsió de vendes dels empresaris de Comertia pel mes d’octubre es sitúa en un 11,7%. Al llarg d’aquest any, les estimacions dels empresaris han estat per sota del resultat mig de vendes reals, el que denota la incertesa que viu el sector. 

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 d’octubre de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa més de seixanta cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.