Els establiments adherits a Comertia creixen un 7,1% al setembre, respecte del mateix mes de l’any anterior

Un 49% de les empreses de retail alerta sobre l’impacte de la inflació en les vendes, alhora que els socis de Comertia aposten per la captació de nou talent, l’estratègia empresarial a mig termini i la innovació com a àrees principals d’actuació

Gràfic comparatiu de vendes setembre 2023 versus mateix mes any anterior 2023

Barcelona, a 4 d’octubre de 2023. – Un cop iniciat l’últim trimestre de l’any, es manté el bon ritme de creixement en els diferents sectors d’activitat de Comertia amb una mitjana de creixement, en conjunt, del 7,1% durant el mes de setembre, respecte del mateix de l’any anterior. Ara bé, les dades posen també de manifest que més enllà del valor total hi ha una important polarització entre sectors i això fa que alguns tinguin un fort creixement alhora que uns altres pateixen i van en negatiu.
Un 49% dels empresaris alerta que la inflació és el factor determinant que ha tingut més impacte en les vendes d’aquest mes de setembre, alhora que un 23% apunta a la climatologia. També hi ha un 11% que assegura que la despesa per la tornada a l’escola els ha beneficiat molt i un altre 11% que remarca l’efecte del turisme, el repartiment de festiu i laborables o les estrenes de cinema.
El 45,7% dels enquestats respon que el nombre de tiquets ha augmentat durant aquest últim mes, mentre que per a un 28,6% ha disminuït i per a un 25,7% s’ha mantingut. Pel que fa al tiquet mig, un 53% constata que ha augmentat, un 25% que es manté i un 19% que ha baixat.
Els socis de Comertia coincideixen en tres àrees principals d’actuació donat el context actual per a les seves empreses: captació de nou talent, estratègia empresarial a mig termini i innovació en productes i serveis. També consideren crucials, però a menor escala, altres àrees com el Business Intelligence, la captació de dades i la informació sobre clients i consumidors, l’eCommerce, l’expansió a través de nous formats o la internacionalització.

Al llarg d’aquest setembre, el 79,5% de les empreses de Comertia ha tingut un augment de vendes en valor respecte del mateix mes de l’any anterior, un 0% les ha mantingut i un 20,5% les ha disminuït.
El sector Oci-Cultura és el que ha liderat les vendes totals amb un 19,3% d’augment; seguit per la Restauració (11,8%), Alimentació
bàsica (10,9%), Altres (10%), Complements persona (9,9%) i Alimentació no bàsica (7,4%). La moda i la llar han patit una disminució important de les seves vendes amb un 1,1% i un 6,7%, respectivament.

Pel que fa a l’ocupació, el 66% dels socis ha mantingut la seva plantilla durant el setembre, el 17% l’ha incrementat i un altre 17% l’ha disminuït. De cara a l’octubre, el 19% dels empresaris té previst augmentar la seva plantilla, alhora que el 67% preveu mantenir-la i el 14% firma que la reduirà.

La mitjana de creixement de la venda online se situa en un 13,1% al mes de setembre, respecte del mateix mes de 2022
La mitjana de creixement de les vendes online és d’un 13,1% durant aquest setembre, en comparació al mateix mes de 2022. Segons les dades de tendència de vendes de l’Indicador Retail de Comertia, el volum d’unitats venudes ha augmentat un 1,9% aquest mes respecte del mateix mes de l’any anterior. Una diferència significativa entre el creixement en valor i el creixement en volum (unitats) que s’explica sobretot per l’efecte inflació.
Pel que fa a la variació de vendes acumulades, s’observa una progressió estable amb un creixement de l’10,8% entre el gener i el setembre de 2023, en comparació al mateix període de l’any anterior.

Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online són Complements persona (22,8%), Moda (20,5%), Alimentació bàsica (9,5%), Alimentació no bàsica (5,3%), Oci i Cultura (4,2%), Restauració (4,1%) i Altres (1,4%). Llar ha tingut uns resultats negatius amb un -12,5%.

El sector que ha tingut més pes en línia respecte a la seva facturació és Moda (9,6%), seguit d’Oci i Cultura (7%), Restauració (6,6%) i Altres (4,9%). La resta de sectors tenen un pes en línia entre l’1,7% i el 3,8%.
Durant aquest mes de setembre, les cadenes de retail de Comertia han obert vuit nous punts de venda alhora que hi ha hagut fins a quatre tancaments.
Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes de cara al mes següent amb un increment del 5,6%, respecte al mes d’octubre de l’any anterior.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades

força similars.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 4 d’octubre de 2023. Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.