Els establiments adherits a Comertia creixen un 4,4% al febrer, respecte del mateix mes de l’any anterior

Els establiments adherits a Comertia creixen un 4,4% al febrer, respecte del mateix mes de l’any anterior

Les empreses de retail destaquen l’increment de costos de personal, producte, logística i lloguers comercials durant els primers mesos de l’any i apunten l’impacte positiu del Mobile World Congress en restauració i oci

Gràfic comparatiu de vendes febrer 2024 versus mateix mes any anterior

Barcelona, a 5 de març de 2024. – El conjunt de sectors d’activitat i establiments adherits a Comertia té una mitjana de creixement del 4,4% durant el mes de febrer, respecte del mateix mes de l’any anterior. Les dades posen de manifest un creixement a l’alça durant els primers mesos de l’any.

En un mes marcat per la celebració del Mobile World Congress (MWC), el 54% de les empreses de retail ha augmentat el seu tiquet mig respecte el febrer de l’any anterior, alhora que un 30% ha tingut un tiquet igual que l’any anterior i un 16% l’ha disminuït. De la mateixa manera, el 43% ha augmentat el número de tiquets durant aquest mes de febrer, un 22% l’ha mantingut i un 35% l’ha disminuït.

En aquest sentit, el president de Comertia, David Sánchez, assegura que “el MWC és una bona notícia per a la ciutat i té un impacte molt positiu per a la restauració, l’oci i els sectors més vinculats al turisme. És una projecció internacional de Barcelona que ens posiciona com a capital moderna del mòbil i hub digital i emplaça els assistents a tornar a la ciutat amb les seves famílies.”

De cara a la Setmana Santa, els empresaris auguren que la inflació comenci a estabilitzar-se i deixi així una mica més de marge a la renda disponible de les famílies, alhora que es preveuen unes vendes similars a les de l’any passat.

Les empreses de Comertia també alerten, per aquest ordre, de l’increment de costos de personal, producte, logística, lloguers comercials i energètics durant els primers mesos de l’any. També hi afegeixen l’absentisme, els serveis professionals i bancaris.

Segons l’indicador de Retail del mes de febrer, les àrees claus per a les empreses són la captació de nou talent, l’estratègia empresarial a mig termini, la intel·ligència artificial, business intelligence, la captació de dades i informació sobre clients i consumidors, potenciar l’eCommerce, la innovació en productes i serveis, l’expansió a través de nous formats i la internacionalització.

Al llarg d’aquest febrer, el 78% de les empreses de Comertia ha tingut un augment de vendes en valor respecte del mateix mes de l’any anterior, un 0% les ha mantingut i un 22% les ha disminuït.

La categoria Alimentació Bàsica ha liderat l’augment de vendes totals amb un 11,2%; seguit de Complements Persona (10%), Oci-Cultura (6,7%), Altres (6,1%), Restauració (2,4%) i Equipació Llar (1,8%) i Alimentació No Bàsica (1,6%). Moda especialment afectada per la climatologia ha patit una disminució de les seves vendes amb un -2,4%, respectivament.

Pel que fa a l’ocupació, el 68% dels socis ha mantingut la seva plantilla durant el febrer, el 11% l’ha incrementat i el 21% restant l’ha disminuït. De cara al març, el 17% dels empresaris té previst augmentar la seva plantilla, alhora que el 67% preveu mantenir-la igual i el 17% apunta que la reduirà. 

La mitjana de creixement de la venda online se situa en un 8% al febrer, en comparació al mateix mes de 2023 

La mitjana de creixement de les vendes online és d’un 8% durant aquest febrer, en comparació al mateix mes de 2023. Segons les dades de tendència de vendes de l’Indicador Retail de Comertia, el volum d’unitats venudes ha augmentat un 1,8% aquest febrer respecte del mateix mes de l’any anterior.

Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online són Complements Persona (33,9%), Altres (20%), Oci-Cultura (11,7%), Alimentació Bàsica (8,9%) i Alimentació No Bàsica (2,9%). Restauració (-2,4%), Equipació Llar (-10,6%) i Moda (-10,9%) han tingut un resultat negatiu.

Els sectors que han tingut més pes en línia respecte a la seva facturació són Moda (15,9%), Restauració (9,3%), Oci i Cultura (8%) i Altres (8%). La resta de sectors tenen un pes en línia entre el 3,7% i el 2,3%.

Durant aquest mes de febrer, les cadenes de retail de Comertia han obert un punt de venda alhora que hi ha hagut sis tancaments.

Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes de cara al mes següent amb un increment del 5,3%, respecte al mes de març de l’any anterior.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades força similars.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de març de 2024.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.