Els establiments adherits a Comertia creixen un 4,4% a l’octubre, respecte del mateix mes de l’any anterior

Un 40% de les empreses de retail preveu que les vendes pel Black Friday seran similars a les xifres de l’any passat, malgrat la incertesa actual de costos, inflació i climatologia
Comertia celebra la XXI Jornada de Retail el proper 14 de novembre a l’Auditori AXA


Gràfic comparatiu de vendes octubre 2023 versus mateix mes any anterior 2023

Barcelona, a 6 de novembre de 2023. – En l’últim tram de l’any, es manté el ritme de creixement en els diferents sectors d’activitat de Comertia amb una mitjana de creixement, en conjunt, del 4,4% durant el mes d’octubre, respecte del mateix de l’any anterior. Ara bé, les dades també mostren una tendència a la baixa del creixement al llarg dels mesos donat l’escenari d’incertesa actual de costos, inflació i climatologia.

El 24 de novembre arrenca el Black Friday i el 40% dels empresaris augura que les vendes es mantindran similars a l’any passat, alhora que un 23% no participa en la campanya de Black Friday i un 20% creu que les vendes seran superiors a l’any passat, però amb menys marge. També hi ha un 9% que pensa que tancarà el 2023 amb vendes inferiors al 2022, un 6% que preveu iniciar la campanya abans per copsar més vendes i un 3% que es mostra optimista i espera una molt bona campanya de Black Friday tant per augment de vendes com de marges.

Els socis de Comertia alerten que l’increment de mitjana dels costos dels salaris d’aquest 2023 és del 6,25%. El 42,9% dels enquestats respon també que el nombre de tiquets ha augmentat durant aquest últim mes, mentre que per a un 22,9% s’ha mantingut igual i per a un 34,2% ha disminuït. Pel que fa al tiquet mig, un 69,5% constata que ha augmentat, un 17,6% que es manté i un 13,9% que ha baixat.

XXI Jornada Retail de Comertia
A la XXI Jornada Retail de Comertia titulada Empreses amb ànima: cap a un nou paradigma que se celebrarà el 14 de novembre a les 9h a l’Auditori AXA de Barcelona parlarem del retail des de la visió d’un nou paradigma. Tal com també queda il·lustrat als diferents indicadors, el context geopolític i econòmic ha generat un gran impacte en el món del retail. Les botigues s’han hagut de reinventar per sobreviure i el consumidor ha canviat els seus hàbits de consum i oci, de la mateixa manera que la relació entre les empreses i els clients ja no és com abans.
Però, hi ha una cosa que no canvia mai: l’ànima de les nostres empreses i els seus empresaris. És per això que a l’edició d’enguany comptarem amb grans experts i ponents d’alt nivell com l’Alfons Cornella, l’Ona Carbonell, el Mario Alonso Puig així com una taula de debat amb Joan Font (Bon Preu), Anna Sorli (Sorli) i David Sánchez (Dormity) per part de Comertia.
A la XXI Jornada Retail de Comertia volem viure i compartir aquest nou retail. El valor de cada marca i l’ànima de cada empresa. Un nou paradigma.
Les dades de l’indicador
Al llarg d’aquest octubre, el 67,6% de les empreses de Comertia ha tingut un augment de vendes en valor respecte del mateix mes de l’any anterior, un 3% les ha mantingut i un 29,7% les ha disminuït.

La categoria Altres ha liderat l’augment de les vendes totals amb un 15%; seguit per l’Oci-Cultura (10,9%), Alimentació bàsica (9,2%), Complements persona (6,5%). la Restauració (4%) i l’Alimentació no bàsica (1,3%). La moda i la llar han patit una disminució important de les seves vendes amb un 0,7% i un 4,9%, respectivament.

Pel que fa a l’ocupació, el 69% dels socis ha mantingut la seva plantilla durant l’octubre, el 19% l’ha incrementat i un altre 12% l’ha disminuït. De cara al novembre, el 36% dels empresaris té previst augmentar la seva plantilla, alhora que el 47% preveu mantenir-la i el 17% apunta que la reduirà.

La mitjana de creixement de la venda online se situa en un 22,6% al mes d’octubre, respecte del mateix mes de 2022
La mitjana de creixement de les vendes online és d’un 22,6% durant aquest octubre, en comparació al mateix mes de 2022. Segons les dades de tendència de vendes de l’Indicador Retail de Comertia, el volum d’unitats venudes ha augmentat un 1,6% aquest mes respecte del mateix mes de l’any anterior. Una diferència significativa entre el creixement en valor i el creixement en volum (unitats) que s’explica sobretot per l’efecte inflació.

Pel que fa a la variació de vendes acumulades, s’observa una progressió estable amb un creixement del 10,6% entre el gener i l’octubre de 2023, en comparació al mateix període de l’any anterior.

Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online són Complements persona (27,3%),
Equipació Llar (25,4%), Oci i Cultura (22,1%), Altres (21%), Moda (16,4%), Alimentació Bàsica (12,3%), Alimentació No Bàsica (2%) i Restauració (0,1%).

El sector que ha tingut més pes en línia respecte a la seva facturació és Moda (10,9%), seguit d’Oci i Cultura (6,8%), Restauració (6,6%) i Altres (4,9%). La resta de sectors tenen un pes en línia entre el 2% i el 4,5%.

Durant aquest mes de d’octubre, les cadenes de retail de Comertia han obert 10 punts de venda alhora que hi ha hagut 3 tancaments.

Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes de cara al mes següent amb un increment del 6,4%, respecte al mes de novembre de l’any anterior.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades força similars.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 6 de novembre de 2023.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.