Els establiments adherits a Comertia creixen un 4,2% al desembre, respecte del mateix mes de l’any anterior

Un 51% de les empreses de retail valora de forma positiva la campanya de Nadal i apunta a l’augment de vendes, la retenció de talent i la reducció de costos com a principals reptes del 2024

Gràfic comparatiu de vendes desembre 2023 versus mateix mes any anterior

 Barcelona, a 4 de gener de 2024. – El conjunt de sectors d’activitat i establiments adherits a Comertia té una mitjana de creixement del 4,2% durant el mes de desembre, respecte del mateix mes de l’any anterior. Les dades continuen posant de manifest un creixement a l’alça durant les festes de Nadal.

Un 51% de les empreses de retail valora de forma positiva la campanya de Nadal, alhora que el 40% considera que és neutre i el 9% restant assenyala que és directament negativa. El passat 24 de novembre van començar els descomptes del Black Friday i un 42% dels empresaris indiquen que les vendes des de llavors fins a finals de desembre representen entre el 10% i el 20% de la facturació anual del seu sector, de la mateixa manera que un altre 51% assegura que les vendes d’aquest període suposen només entre el 0% i el 10% de la facturació anual. Hi ha un 7% dels enquestats que respon que aquest percentatge és superior al 20%.

De cara al 2024, els empresaris de Comertia apunten que els principals reptes són l’augment de vendes online i presencial, la retenció de talent i contractació de nou talent, la reducció de costos fixos (lloguer, persona, oficines…), les noves obertures de botigues físiques a mercats locals, l’ampliació de canals de venda o l’expansió internacional, entre d’altres.

Al llarg d’aquest desembre, el 67% de les empreses de Comertia ha tingut un augment de vendes en valor respecte del mateix mes de l’any anterior, un 0% les ha mantingut i un 33% les ha disminuït.

La categoria Altres ha liderat l’augment de vendes totals amb un 11%; seguit d’Oci-Cultura (10,4%), Restauració (10,3%), Alimentació Bàsica (8,6%), Complements persona (3,2%) i Alimentació No Bàsica (3,1%). Moda i llar han tornat a patir una disminució de les seves vendes amb un -3,1% i un -8,3%, respectivament.

Gràfic que mostra el creixement de les vendes per categories d’activitat durant el desembre de 2023 vs 2022

Pel que fa a l’ocupació, el 64% dels socis ha mantingut la seva plantilla durant el desembre, el 30% l’ha incrementat i el 6% restant l’ha disminuït. De cara al gener, el 19% dels empresaris té previst augmentar la seva plantilla, alhora que el 62% preveu mantenir-la i el 19% apunta que la reduirà.

La mitjana de creixement de la venda online se situa en un 25,8% al desembre, en comparació al mateix mes de 2022

La mitjana de creixement de les vendes online és d’un 25,8% durant aquest desembre, en comparació al mateix mes de 2022. Segons les dades de tendència de vendes de l’Indicador Retail de Comertia, el volum d’unitats venudes ha augmentat un 1,3% aquest desembre respecte del mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a la variació de vendes acumulades, s’observa una progressió estable amb un creixement del 9,9% entre el gener i el desembre de 2023, en comparació al mateix període de l’any anterior.

Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online són Complements persona (93,7%), Equipació Llar (35,6%), Altres (12,5%), Oci-Cultura (5,4%), Alimentació Bàsica (4,6%), Alimentació No Bàsica (3,1%), Restauració (1,8%) i Moda (-0,1%).

El sector que ha tingut més pes en línia respecte a la seva facturació és Oci i Cultura (9,1%), Restauració (7%), Altres (4,7%) i Alimentació No Bàsica (4,4%). La resta de sectors tenen un pes en línia entre el 2,6% i l’1,7%.

Durant aquest mes de desembre, les cadenes de retail de Comertia han obert 5 punts de venda alhora que hi ha hagut 2 tancaments.

Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes de cara al mes següent amb un increment del 3,8%, respecte al mes de gener de l’any anterior.

El gràfic comparatiu de vendes quadrimestrals segueix una línia descendent, passant del 12,3% entre gener i abril 2023/2022 fins al 5,5% en el període setembre-desembre.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades força similars.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 4 de gener de 2024.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.