Els establiments adherits a Comertia creixen un 2,7% al gener, respecte del mateix mes de l’any anterior

Els establiments adherits a Comertia creixen un 2,7% al gener, respecte del mateix mes de l’any anterior

Les empreses de retail apunten la geopolítica, el clima – la sequera i els ciberatacs com a principals riscos empresarials del 2024, alhora que auguren vendes i visites similars al 2023 per la campanya de rebaixes

Gràfic comparatiu de vendes gener 2024 versus mateix mes any anterior

 Barcelona, a 5 de febrer de 2024. – El conjunt de sectors d’activitat i establiments adherits a Comertia té una mitjana de creixement del 2,7% durant el mes de gener, respecte del mateix mes de l’any anterior. Les dades posen de manifest un creixement continuat tot i que cada cop menor en plena campanya de rebaixes.

Un 65% de les empreses de retail valora la campanya de rebaixes de forma similar al gener i febrer de 2023 respecte a vendes i visites, alhora que un 18% assegura que hi ha menys vendes i menys visites. Un cop iniciat el 2024, els socis de Comertia apunten la geopolítica, el clima i la sequera i els ciberatacs com a principals riscos per als comerços, en la mateixa línia que els resultats recents de l’Observatori de l’Institut Cerdà. De fet, la moda ha sigut un dels principals sectors afectats pel clima d’aquest últim mes, tal com demostra la seva disminució de vendes totals.

Un 34% de les empreses de retail constata que hi ha hagut més afluència de tràfic a les botigues durant aquest mes de gener, de la mateixa manera que un 29% creu que n’hi ha hagut menys i un 29% igual que l’any passat. Una àmplia majoria dels enquestats creu que la reducció de la Jornada laboral a 37,5 hores per setmana suposaria un empitjorament de la productivitat per a la seva empresa i alerta de la dificultat de trobar personal per cobrir la resta de jornada, així com un augment de costos.

Al llarg d’aquest gener, el 72% de les empreses de Comertia ha tingut un augment de vendes en valor respecte del mateix mes de l’any anterior, un 0% les ha mantingut i un 28% les ha disminuït.

La categoria Altres ha liderat l’augment de vendes totals amb un 13,8%; seguit d’Alimentació Bàsica (8,9%), Complements Persona (5%),  Equipació Llar (3,6%), Alimentació No Bàsica (3,3%) i Restauració (0,3%). Moda i Oci-Cultura han patit una disminució de les seves vendes amb un -2,7% i un -0,2%, respectivament.

Pel que fa a l’ocupació, el 63% dels socis ha mantingut la seva plantilla durant el gener, el 26% l’ha incrementat i el 11% restant l’ha disminuït. De cara al febrer, el 11% dels empresaris té previst augmentar la seva plantilla, alhora que el 72% preveu mantenir-la i el 17% apunta que la reduirà. 

La mitjana de creixement de la venda online se situa en un 16,2% al gener, en comparació al mateix mes de 2023 

La mitjana de creixement de les vendes online és d’un 16,2% durant aquest gener, en comparació al mateix mes de 2023. Segons les dades de tendència de vendes de l’Indicador Retail de Comertia, el volum d’unitats venudes ha augmentat un 0,6% aquest gener respecte del mateix mes de l’any anterior.

Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online són Equipació Llar (93,5%), Altres (17%), Alimentació Bàsica (14,5%), Oci-Cultura (10,3%), Complements Persona (6,2%), Restauració (5,1%), Moda (3,8%) i Alimentació No Bàsica (1,5%).

El sector que ha tingut més pes en línia respecte a la seva facturació és Moda (8,5%), Oci i Cultura (7,8%), Restauració (7,1%) i Altres (6,4%). La resta de sectors tenen un pes en línia entre el 4% i el 2,8%.

Durant aquest mes de gener, les cadenes de retail de Comertia no han obert cap punt de venda alhora que hi ha hagut un tancament.

Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes de cara al mes següent amb un increment del 3,8%, respecte al mes de febrer de l’any anterior.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades força similars.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de febrer de 2024.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.