Els establiments adherits a Comertia creixen un 1,4% al març, respecte del mateix mes de l’any anterior

Les empreses de retail tanquen una Setmana Santa similar a la de 2023 i alerten sobre les dificultats per trobar personal

Gràfic comparatiu de vendes març 2024 versus mateix mes any anterior 

Barcelona, a 5 d’abril de 2024. – El conjunt de sectors d’activitat i establiments adherits a Comertia té una mitjana de creixement del 1,4% durant el mes de març, respecte del mateix mes de l’any anterior. Així doncs, les dades segueixen un creixement a l’alça durant el primer trimestre de l’any.

Tot just després de la celebració de la Setmana Santa, el 43% dels empresaris de Comertia considera que ha sigut una campanya de vendes igual que la de l’any passat, el 33% millor i el 24% pitjor. 

De la mateixa manera, el 57% de les empreses de retail ha augmentat el seu tiquet mig respecte el març de l’any anterior, alhora que el 31% ha tingut un tiquet igual i el 12% l’ha disminuït. El 51% ha disminuït el número de tiquets durant el març, el 34% l’ha augmentat i el 14% l’ha mantingut.

Els empresaris de Comertia també destaquen les dificultats que tenen a l’hora de trobar personal.

Al llarg d’aquest març, el 59,5% de les empreses de Comertia ha tingut un augment de vendes en valor respecte del mateix mes de l’any anterior, un 0% les ha mantingut i un 40,5% les ha disminuït.

La categoria Alimentació Bàsica ha liderat l’augment de vendes totals amb un 6%; seguit de Restauració (5,4%), Alimentació No Bàsica (1,9%), Moda (1,6%), Oci-Cultura (1,5%) i Complements Persona (0,4%).  Equipació Llar i Altres han patit una disminució de les seves vendes amb un -4,1% i un 4%, respectivament.

Pel que fa a l’ocupació, el 71% dels socis ha mantingut la seva plantilla durant el març, el 12% l’ha incrementat i el 17% restant l’ha disminuït. De cara a l’abril, el 17% dels empresaris té previst augmentar la seva plantilla, alhora que el 66% preveu mantenir-la igual i el 17% apunta que la reduirà. 

La mitjana de creixement de la venda online se situa en un 4,4% al març, en comparació al mateix mes de 2023

Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online són Equipació Llar (28,7%), Oci-Cultura (9,6%), Altres (7,5%), Complements Persona (6,5%) i Alimentació No Bàsica (1,7%). Alhora, Alimentació Bàsica (-2,9%), Restauració (-4,0%) i Moda (-4,3%) han tingut un resultat negatiu.

Els sectors que han tingut més pes en línia respecte a la seva facturació són Moda (9,5%), Oci-Cultura (8%), Altres (6,7%) i Restauració (5,9%). La resta de sectors tenen un pes en línia entre el 2,7% i el 0,8%.

Durant aquest mes de març, les cadenes de retail de Comertia han obert cinc punts de venda alhora que hi ha hagut cinc tancaments.

Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes de cara al mes següent amb un increment del 5,1%, respecte al mes d’abril de l’any anterior.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades força similars.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 d’abril de 2024.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.