Els establiments adherits a Comertia creixen un 12,2% al juny, respecte del mateix mes de l’any anterior

Els principals reptes de les empreses de retail de cara al segon semestre són la protecció dels marges, el control de costos i la captació i retenció del talent.

Gràfic comparatiu de vendes juny 2023 versus mateix mes any anterior 2022
Barcelona, a 5 de juliol de 2023. – Es manté el bon ritme de creixement en els sectors d’activitat de Comertia, amb una mitjana de creixement, en conjunt, del 12,2% al mes de juny, respecte del mateix mes de l’any anterior. Un 42% dels empresaris ha observat més afluència a les botigues i un 33% més creu que l’afluència de visitants és similar a l’any passat. Només un de cada quatre (25%) creu que tenen menys visites. El 68% dels enquestats ha notat un augment de l’import del tiquet mig aquest mes de juny respecte del mateix mes de l’any anterior, un 24% afirma que s’ha mantingut i un 8% que ha disminuït.
Aquest mes de juny, el 90% de les empreses ha tingut increment de vendes respecte del mateix mes de l’any anterior i un 10% les ha disminuït. El sector Altres (motor i serveis) és el que ha liderat les vendes, amb un 31% d’augment; seguit d’Alimentació no bàsica (23,8%), Oci i cultura (14,2%), Complements persona (12,5%), Restauració (12%), Alimentació bàsica (10%), Moda (9,6%) i per últim llar, amb una lleu disminució de vendes (0,3%).
La mitja de creixement de la venda online es situa en un 15,5% al mes de juny, respecte el mes de juny de 2022
La mitja de creixement de les vendes online s’ha incrementat per segon mes consecutiu, amb un 15,5% d’increment al mes de juny de 2023, respecte al juny de 2022. Segons les dades de tendència de vendes de l’Indicador de Retail Comertia, al mes de juny el volum d’unitats venudes ha crescut un 3,6% respecte del mateix mes de l’any anterior. I atenent a la variació de vendes acumulades s’observa una progressió força estable, amb un creixement del 12,2% de gener a juny de 2023, respecte del mateix semestre de l’any anterior.
Pel que fa a l’ocupació, el 64% de les empreses ha mantingut plantilla al juny, el 25% l’ha incrementat i l’11% l’ha disminuït. De cara al mes de juliol, el 20% dels empresaris té previst augmentar plantilla, el 71% preveu mantenir-se i un 9% afirma que la disminuirà.
Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online han estat Moda (23,9%), Alimentació no bàsica (22%), Alimentació Bàsica (13,8%), Oci i Cultura (10,8%), Complements persona (6,8%), Altres (9%) i Restauració (2,1%), mentre que Llar (-12,7%) ha tingut resultats negatius.
El sector que ha tingut més pes en línia respecte la seva facturació ha estat Moda (9,5%), seguit d’Oci i Cultura (8,4%) i Restauració (7,9%). La resta de sectors mantenen un pes de venda en línia entre el 2 i el 3%, i Altres ha disminuït el pes de les vendes online, situant-les en un -6%.
Aquest mes de juny, les cadenes de retail de Comertia han obert vuit nous punts de venda i han tancat cinc.
Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes pel mes següent en un 7,6% d’augment, respecte del juliol de l’any anterior. Aquest mes de juny, el resultat de vendes real (11,9%) ha superat en 5 punts el pronòstic.
Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades força similars.
Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 de juliol de 2023.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.