El consum es recupera amb cautela: creixement del 0,9% en les cadenes de retail de Comertia

Els empresaris de Comertia apunten les dificultats de gestió en l’actual context d’incertesa, amb la inflació desmesurada, uns costos energètics en màxims històrics, la manca de productes, l’escassetat de matèries primeres i uns costos logístics desorbitats.

Gràfic comparatiu de vendes actuals 2022 versus 2021 (blau) i versus 2019 (vermell, pre-pandèmia)

Barcelona, a 6 d’abril de 2022. – La recuperació del consum es manté encara inestable, fruit d’un mes de març marcat per la guerra d’Ucraïna i una mala climatologia que han fet disminuir el consum i el tràfic a les botigues, d’una banda, i per l’altra, les conseqüències que aquesta està provocant, tals com els exorbitants costos energètics i logístics, manca de productes i escassetat de matèries primeres, que se sumen a altres factors estructurals del país, com l’elevada inflació, la situació dels ERTOs, les dificultats de trobar treballadors per al retail, l’increment de preus dels productes o l’alt endeutament de les empreses.

Per abordar la situació actual, i després de dos anys d’inestabilitat, els empresaris de Comertia necessiten que les administracions treballin per garantir una certa normalitat i estabilitat en els preus de l’energia, les matèries primeres, la logística, regulació de la inflació, i en definitiva, polítiques més consensuades i menys improvisades.

En general, aquest mes de març s’ha caracteritzat per una forta davallada de tràfic de clients a les botigues, segons el 61% dels enquestats, si bé un 18% també assenyala que ha tingut menys visites però més vendes. En conjunt, el 47% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de 2019, un 2% les ha mantingut i un 51% les ha disminuït.

Novament la guerra de Rússia, la vaga de transportistes i les notícies sobre l’escassetat de productes als supermercats, han empès als consumidors a prioritzar la despesa en alimentació bàsica; uns consumidors que, a més a més, han vist minvar la seva renda disponible a causa dels alts costos de la benzina i l’energia, principalment. El resultat d’aquest auge de vendes en alimentació és el que ha propiciat que la mitjana de vendes als establiments de Comertia augmenti un 0,9% per sobre del mes de març de 2019. Comparat amb 2021, el creixement de vendes és del 35% degut a que l’any passat encara hi havia força restriccions, especialment en sectors com l’Oci i la Restauració.

Si atenem a les vendes per sectors d’activitat comparant amb les vendes pre-pandèmia (2019), l’única categoria que ha tingut augment de vendes ha estat l’Alimentació Bàsica (27,9%), mentre la resta de sectors han tingut unes vendes estables o (Llar 0% o Complements de la persona 0,5%) o descens de vendes significatius.

Pel que fa a la venda online, la mitja de creixement aquest mes de març ha estat similar a la venda presencial, amb un augment del 0,8% si bé comparem amb el mateix mes de l’any anterior.

Les vendes online s’estan normalitzant aquest 2022 comparant amb 2021. Analitzant per categories d’activitat, s’observa que el sector Altres (automoció i serveis) ha tingut un fort creixement del 8% aquest mes respecte del mateix mes de 2021, i també Moda (3,9%) s’ha recuperat una mica en venda online. La resta de sectors han registrat augments més moderats, com el delivery en Restauració (2,6%), mentre que la categoria de Llar ha caigut un 12,7% en vendes online aquest mes de març.

En conjunt, el pes de la venda online respecte del total de la facturació ha representat de mitja un 6,9% aquest mes de març. En el gràfic de l’esquerra s’observa el pes de la facturació per sector d’activitat i, un mes més, el pòdium de vendes online a Comertia és pel sector de la Moda (8,9%), seguit d’Altres (8,3%) i de la Restauració (6,3%).

Pel que fa a noves obertures: les empreses de Comertia han obert 7 establiments al març i han tancat 5.

Malgrat tot, les expectatives dels empresaris de Comertia són optimistes i confien en què la recuperació del turisme per Setmana Santa faci millorar el consum, amb una previsió d’augmentar un 15% les vendes a l’abril. 

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 6 d’abril de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.