Creixen les vendes a Comertia i superen les del mateix mes de setembre de 2019
  • Els establiments adherits a Comertia han augmentat les vendes un 24,3% respecte el mes de setembre de l’any anterior, i un 1,2% respecte el mateix mes de 2019.
  • El consum online creix especialment en Moda (185,4%) i Alimentació (141,1%).
  • El 94% de les empreses Comertia està d’acord amb l’ampliació de l’aeroport.
  • 3 de cada 4 de les empreses té previst presentar-se als Fons Next Generation amb projectes de digitalització o sostenibilitat.
  • El 63% de les empreses creu que l’augment de costos en els darrers mesos (transport, subministraments, matèries primeres, etc.) probablement farà augmentar preus en el darrer trimestre, mentre el 37% opina que es mantindran estables.

Les vendes dels mesos de març, abril i maig de 2021 només tenen en compte els establiments oberts.

Barcelona, a 5 d’octubre de 2021. – Aquest mes de setembre ha estat el millor en vendes des de que va arribar la pandèmia per a les empreses Comertia. Els resultats de l’indicador, amb un augment de vendes del 24,3% per sobre del mateix mes de l’any anterior, i un 1,2% per sobre del mateix mes de 2019 porten a l’optimisme i confirmen la recuperació del consum.

En termes globals, un 65% de les empreses han augmentat vendes respecte el mateix mes de l’any 2020, un 3% les ha mantingut i un 32% les ha disminuït. Comparant amb les vendes del mes de setembre de 2019, un 49% d’empreses han tingut augments, un 5% les ha mantingut i un 43% les ha disminuït.

El repte per a la majoria d’empreses és presentar-se als Fons Next Generation (71%) amb projectes de digitalització i sostenibilitat, ja que pel 46% de les empreses la principal font de finançament actualment és l’endeutament bancari.

Sobre aspectes conjunturals, el 94% dels empresaris defensa l’ampliació de l’aeroport de El Prat, intentant no perjudicar el Delta, i un 63% més assenyala que l’augment de costos en els darrers mesos (transport, subministraments, matèries primeres, etc.) probablement farà augmentar preus en el darrer trimestre; un 37% més opina que es mantindran estables.

Gràfic de vendes per categories, mes de setembre 2021 vs setembre 2020

L’augment de vendes en la majoria de categories, amb predomini del sector Oci i Cultura (106,8%), indiquen una certa relaxació vers la pandèmia, ganes de gaudir i de recuperar la normalitat.

Per segon mes consecutiu, els sectors d’activitat més lúdics i que havien patit més la Crisis de la Covid-19, són els que millor s’estan comportant amb creixements a tres i dos dígits: Oci i cultura (106,8%), Restauració (37,2%), Moda (35,8%) i Complements de la persona (15,9%).

Gràfic de vendes per categories, mes de setembre 2021 vs setembre 2019

Tot i els bons resultats, tant Oci i cultura (-22,3%) com Restauració (-22,8%) es situen encara lluny de les vendes anteriors a la pandèmia, si comparem amb el mes de setembre de 2019 (com es pot observar en el gràfic). En canvi, els sectors Moda (9,2%), Alimentació bàsica (17,2%), Llar (4,9%) i Complements de la persona (5%) segueixen la tendència a l’alça que va començar al mes d’agost. Per la seva banda, Alimentació no bàsica va superar les vendes d’agost de 2019 però no podem confirmar la recuperació perquè aquest mes de setembre les ha disminuït un -7,3%.

Pel que fa a les vendes online, han augmentat de mitja un 106,9% al setembre respecte setembre de 2019


Es percep certa hegemonia en el consum online de les categories de Moda (185,4%), Alimentació (141,1%) i Complements de la persona (59%). El sector Restauració (33,3%) també ha incrementat els seus ingressos online respecte el mateix mes de l’any anterior, com també Oci i Cultura (29,5%), mentre que el sector Llar manté vendes respecte l’any anterior.

Les empreses de Comertia han obert 7 establiments el mes de setembre i no han tancat cap.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 5 d’octubre de 2021.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.