Comertia demana estabilitat, mirada llarga i prosperitat davant dels resultats electorals

Els establiments adherits a Comertia creixen un 11% al juliol, respecte el mateix mes de l’any anterior, i constaten una bona afluència a botigues de carrer i centres comercials


Gràfic comparatiu de vendes juliol 2023 versus juliol 2022

Barcelona, a 4 d’agost de 2023. – En plena temporada d’estiu es manté el bon ritme de creixement en els sectors d’activitat de Comertia, amb una mitjana de creixement en conjunt, del 11% al mes de juliol, respecte el mateix mes de 2022. Un 33% dels empresaris assegura que el turisme no ha afectat en l’afluència a les botigues i un 20% creu que hi ha hagut una bona afluència a botigues de carrer i bona afluència a centres comercials gairebé per igual. Un altre 20% explica que no té establiments a centres comercials. Un 7% dels enquestats constata que hi ha hagut una baixa afluència, en general.

Davant dels resultats electorals, els socis de Comertia demanen sobretot voluntat de col·laborar amb el teixit empresarial als polítics, alhora que volen que es posi en valor a les empreses com a generadores de progrés social i econòmic i que cessin definitivament els atacs patits des de l’àmbit institucional.

En aquest sentit, es reclama també una formació de govern amb mirada llarga i visió de prosperitat, així com responsabilitat perquè es puguin assolir acords que garanteixin el nivell d’estabilitat més gran possible i també la moderació necessària per assegurar la bona marxa de l’economia i l’estat del benestar.

De cara al segon semestre marcat per a la inflació i la sequera, el 48% dels enquestats creu que hi haurà un estancament del consum, mentre que un 19% considera que el consum decreixerà i un 16% preveu un creixement.

Aquest mes de juliol, el 82% de les empreses ha tingut un augment de vendes respecte el mateix mes de l’any anterior i un 18% ha disminuït les vendes. L’oci i la cultura són les categories d’activitat que han liderat les vendes amb un 25,7% més, seguit de la restauració amb un 15,2% més l’alimentació bàsica amb un 11,3% més. Per darrere queden la moda (10,7%) i els complements de persona (12,6%). Per últim, l’alimentació no bàsica i la llar amb una lleu disminució de vendes del 1,4% i l’1,6%, respectivament.

La mitjana de creixement de la venda online es situa en un 13,7% al mes de juliol, respecte el mateix mes de 2022
La mitjana de creixement de les vendes online ha augmentat per tercer mes consecutiu, amb un 13,7% d’increment al mes de juliol de 2023, respecte el juliol de 2022. Segons les dades de tendència de l’Indicador de Retail Comertia, el volum d’unitats venudes ha crescut un 4,2% aquest mes de juliol respecte el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa a la variació de vendes acumulades s’observa una progressió estable gràcies a un creixement del 12,2% de gener a juliol de 2023, respecte el mateix període de l’any anterior.

Alhora, el 52% dels socis de Comertia ha mantingut la seva plantilla al juliol, un 33% l’ha incrementat i només un 15% l’ha disminuït. Pel que fa a l’ocupació de cara al mes de juliol, el 22% dels empresaris té previst augmentar plantilla, el 63% preveu mantenir-se i un 16% afirma que la disminuirà.

Els sectors que més s’han vist beneficiats per la venda online han sigut Moda (29,6%), Llar (18,9%), Alimentació bàsica (16,7%), Complements persona (8,5%) i Oci i Cultura (4,7%). L’Alimentació no bàsica (-10,6%) i la Restauració (-4,3%) han tingut resultats negatius.

El sector amb més pes en línia pel que fa facturació és Moda (7,3%), seguit per l’Oci i Cultura (14,5%), Complements Persona (3,6%), Equipació Llar (3,1%), Restauració (3%), Alimentació Bàsica (2,3%) i Alimentació no bàsica (0,9%).

Aquest mes de juliol, les cadenes de retail de Comertia han obert quatre nous punts de venda i han tancat tres.
Els empresaris de Comertia situen la previsió de vendes pel mes següent en un 7,1% d’augment, respecte l’agost de l’any anterior. Aquest mes de juny, el resultat de vendes real (11%) ha superat en 3,2 punts el pronòstic.

Finalment, tal com s’observa al gràfic, la tendència de vendes de l’indicador de Comertia segueix una línia paral·lela a les dades de l’INE i de l’IDESCAT, si bé des de l’abril de 2023, amb unes dades força similars.

Més sobre l’indicador
L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.
Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 3 d’agost de 2023.
Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010. Més informació: www.comertia.net.