Comertia augmenta un 8,6% les vendes aquest mes de maig respecte les dades pre-pandèmia

Les empreses de Comertia han contractat aquest mes de maig més de 300 persones, i un 32% d’empreses té previst fer noves contractacions al mes de juny. Amb tot, el 63% assegura que té problemes per trobar personal.

Un 67% de les empreses assegura haver incrementat les seves vendes respecte l’any 2019, mentre que un 3% les ha mantingut i un 30% les ha disminuït.

Gràfic comparatiu de vendes actuals versus any anterior 2021 i versus 2019 (pre-pandèmia)

 Barcelona, a 3 de juny de 2022. Les vendes dels establiments de Comertia es mantenen en positiu, amb un creixement d’un 8,6% durant el mes de maig en comparació amb les dades de facturació prèvies a la pandèmia, segons les dades de l’Indicador de Retail Comertia. Aquesta certa consolidació de les vendes es deu també a l’increment de preus derivat de la inflació, per tant, aquest augment en facturació no tindria equivalència amb els beneficis. La renda disponible ha disminuït i ha fet desplaçar el consum cap a uns determinats sectors (alimentació, moda i complements de la persona), en detriment d’altres.

En conjunt, les empreses Comertia han contractat aquest mes de maig més de 300 persones, i un 32% de les empreses té previst seguir fent contractacions al mes de juny. Tot i això, el 63% dels empresaris segueix afirmant que té problemes per trobar personal.

Respecte l’obertura comercial en diumenges, per ara no està repercutint amb més vendes pels empresaris de retail. Del 40% d’empreses que ha obert aquests tres diumenges de maig (15, 22 i 29) un 15% ja ha començat a notar més vendes, mentre que un 25% assenyala que no estan tenint gaire afluència.

En els resultats de l’Indicador d’aquest mes de maig s’observa que dues de cada tres empreses Comertia han millorat les seves vendes en relació al mateix mes de l’any 2019: un 67% afirma que les ha augmentat, un 3% les ha mantingut, i un 30% més les ha disminuït.

 Al llarg d’aquest 2022, les vendes de les empreses de retail han superat cada mes les previsions dels empresaris. Segons les dades recollides per l’indicador, de cara al juny de 2022 les vendes s’incrementaran un 19,7%.

Analitzant les vendes per categories d’activitat comparades amb les dades de vendes prèvies a la pandèmia (maig de 2019), s’observa certa normalització en la majoria de sectors. A excepció d’Altres (-6%) que inclou serveis i automoció, la resta de categories registren un increment de vendes respecte a les vendes d’ara fa tres anys, al maig de 2019. Novament, els sectors que més han incrementat les vendes són l’Alimentació bàsica (23,5%) i la Moda (16,4%). Aquest mes ha guanyat la tercera posició Complements per a la persona (9,4%), seguit d’Alimentació no bàsica (6,8%) i Oci i Cultura (4%). Els sectors d’Equipament de la Llar (1%) i Restauració (0%) són els que han registrat un menor increment.

Pel que fa a la venda online, les dades del mes de maig situen un creixement del 5,2% respecte a les dades de 2021.

 L’arribada del bon temps ha fet incrementar de forma destacada les vendes online del sector Moda (39,7%), i també d’Altres (19,4%). La resta de categories manté cert decreixement del consum a internet. Segons les dades de l’indicador, el sector de Complements de la persona (-10,6%)  i el de l’Equipament de la llar (-12%) són les categories d’activitat econòmica amb majors caigudes de les seves vendes a través d’internet, respecte les dades de 2021.

En conjunt, la mitjana del pes de la venda online al mes de maig es va situar en el 7,3%. Les empreses a la categoria d’Altres -serveis i automoció- (11,7%) són les que han liderat les vendes a través de canals online aquest mes de maig, així com la Moda (8,8%) i l’Oci i cultura (8,2%). Complements personals (5%), Restauració (3,1%) i l’Equipament de la llar (2,8%) situarien el seu pes en vendes on line per sota de la mitja, i l’Alimentació (-0,6%) ha estat l’única categoria amb un lleuger decrement.

Les empreses de Comertia han inaugurat tres establiments aquest mes de maig, i han tancat quatre botigues.

Més sobre l’indicador

L’Indicador de Retail Comertia és un informe mensual real que serveix com a diagnòstic a curt, mitjà i llarg termini, sobre la realitat del sector en aquells aspectes clau per a la mostra d’empreses representada: ocupació, nombre d’establiments i vendes, totals i per sectors d’activitat.

Metodologia: Enquesta online als empresaris de Comertia, de l’1 al 3 de juny de 2022.

Inici de l’indicador de Retail Comertia: octubre 2010.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa seixanta-dues cadenes de retail, que sumen més de 4000 establiments comercials, donen feina a 35.000 persones i facturen conjuntament 4000M€.

Més informació: www.comertia.net.