RELACIONS INSTITUCIONALS

Trobades de Comertia amb els partits polítics parlamentaris catalans

 

Durant els quinze dies previs a les eleccions al Parlament de Catalunya, membres de la Junta Directiva de Comertia es van reunir amb els diferents partits polítics candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya per conèixer els seus programes electorals en matèria de comerç, així com conèixer els seus plans econòmics d’ajuda a les empreses, i de suport general, a la recuperació del sector.

COMERTIA
Av. Diagonal, 452, 7 P
Edifici Cambra
08006 Barcelona
T. 934180433
www.comertia.net

GLOBAL PARTNER

  

Segueix-nos