INDICADOR RETAIL COMERTIA

Indicador Retail Comertia Desembre
La campanya de Nadal i Reis no salva les vendes: variació mensual del -15% al desembre

 
  • Les darreres restriccions al comerç anunciades pel Govern posen contra les cordes al sector que ha tancat 2020 amb -20,6% de facturació respecte l’any anterior.
  • Al mes de desembre, les vendes a centres comercials han registrat un descens del -38%.

Els comerços adherits a Comertia han tancat 2020 amb una variació mensual de vendes de -15,2% que, sense tenir en compte Alimentació Bàsica, la variació se situa en -19,4%. Al mes de gener, amb les restriccions anunciades pel Govern pels pròxims deu dies, principalment el confinament perimetral municipal i el tancament de centres comercials i del comerç no essencial de més de 400 m2 els caps de setmana, els comerciants preveuen un descens del -18% en ple període de rebaixes.

Mitjana de vendes totals (en %) mes de desembre de 2020

Mitjana de vendes totals (en %) mes de desembre ) de 2020 (sense alimentació bàsica)

El mes de desembre s’ha saldat en positiu per Alimentació Bàsica (19,3%), Equipament de la Llar (2,4%) i Altres -automoció i serveis- (4,5%), la resta de sectors d’activitat han tingut davallada en les vendes. Els sectors més afectats aquest mes han estat Oci i Cultura (-54,7%) i Restauració (-47%), tot i que també el consum ha disminuït molt en Moda (-21,1%), Alimentació no bàsica (-9,6%) i Complements de la persona (-0,8%).

Gràfic de vendes desembre per sectors d’activitat comercial

En canvi, la variació anual de la venda online al 2020 ha estat de 114,2% en el conjunt d’establiments de Comertia

Tots els sectors de Comertia excepte Oci i Cultura (-21,3%) pel seu format més presencial, han vist augmentar les seves vendes online aquest any. El creixement més pronunciat ha tingut lloc en els sectors d’Alimentació (200,6%), Equipament de la Llar (97,4%), Moda (93,4%) i Complements de la persona (45,8%).

La variació anual de vendes del conjunt d’empreses Comertia se situa en -20,6%

Atenent a les vendes quadrimestrals, observem que Comertia tanca l’any amb tots els quadrimestres en negatiu: l’estat d’alarma i el confinament total va ser el que va castigar més les vendes.

Al mes de gener està previst que gairebé una de cada dues empreses faci acomiadaments.

El 41% de les empreses ha tingut augment de vendes respecte el mateix mes de l’any anterior i un 59% les ha disminuït. De cara al mes de gener, el 46% té previst fer acomiadaments, el 8% de les empreses té previst fer noves contractacions i el 46% es mantindrà igual.

La previsió de vendes dels empresaris de cara al mes de gener és -17,8%

La percepció de vendes dels empresaris de Comertia és negativa pel mes de gener, per les restriccions anunciades pel Govern.

Gràfic comparatiu de l’indicador retail Comertia amb l’índex INE i IDESCAT

Els tres indicadors mantenen la tendència de la corba, si bé l’indicador de Comertia marca un descens de vendes més pronunciat.

COMERTIA
Av. Diagonal, 452, 7 P
Edifici Cambra
08006 Barcelona
T. 934180433
www.comertia.net

GLOBAL PARTNER

  

Segueix-nos